Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.387.320.037 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 38.563.388.448 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,04%
XRP 4,86%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$205,87 -2,9%
0,02914381 BTC -0,25%
27.178 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.742.659.940
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.678.349.612
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$205,24 / $212,38
Cung lưu thông
18.166.889 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 1.420,94 kr. N/A
2019-12-13 1.379,34 kr. 1.420,94 kr.
2019-12-12 1.384,20 kr. 1.379,34 kr.
2019-12-11 1.392,74 kr. 1.384,20 kr.
2019-12-10 1.407,29 kr. 1.392,74 kr.
2019-12-09 1.437,23 kr. 1.407,29 kr.
2019-12-08 1.425,47 kr. 1.437,23 kr.
2019-12-07 1.437,76 kr. 1.425,47 kr.
2019-12-06 1.422,48 kr. 1.437,76 kr.
2019-12-05 1.399,31 kr. 1.422,48 kr.
2019-12-04 1.426,88 kr. 1.399,31 kr.
2019-12-03 1.441,50 kr. 1.426,88 kr.
2019-12-02 1.456,41 kr. 1.441,50 kr.
2019-12-01 1.472,28 kr. 1.456,41 kr.
2019-11-30 1.517,76 kr. 1.472,28 kr.
2019-11-29 1.478,65 kr. 1.517,76 kr.
2019-11-28 1.487,58 kr. 1.478,65 kr.
2019-11-27 1.433,09 kr. 1.487,58 kr.
2019-11-26 1.416,55 kr. 1.433,09 kr.
2019-11-25 1.373,57 kr. 1.416,55 kr.
2019-11-24 1.457,41 kr. 1.373,57 kr.
2019-11-23 1.417,59 kr. 1.457,41 kr.
2019-11-22 1.527,31 kr. 1.417,59 kr.
2019-11-21 1.635,71 kr. 1.527,31 kr.
2019-11-20 1.632,32 kr. 1.635,71 kr.
2019-11-19 1.667,42 kr. 1.632,32 kr.
2019-11-18 1.799,74 kr. 1.667,42 kr.
2019-11-17 1.795,86 kr. 1.799,74 kr.
2019-11-16 1.785,73 kr. 1.795,86 kr.
2019-11-15 1.883,15 kr. 1.785,73 kr.
2019-11-14 1.936,35 kr. 1.883,15 kr.