Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.827.459.725 $ 0,55%
Lưu lượng 24 giờ: 38.759.075.653 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,97%
XRP 4,83%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$211,12 1,6%
0,02913120 BTC 1,5%
27.173 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.830.778.957
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.773.840.663
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$206,73 / $212,40
Cung lưu thông
18.165.952 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 1.648,80 HK$ N/A
2019-12-13 1.611,80 HK$ 1.648,80 HK$
2019-12-12 1.610,05 HK$ 1.611,80 HK$
2019-12-11 1.618,12 HK$ 1.610,05 HK$
2019-12-10 1.631,22 HK$ 1.618,12 HK$
2019-12-09 1.665,51 HK$ 1.631,22 HK$
2019-12-08 1.652,16 HK$ 1.665,51 HK$
2019-12-07 1.666,41 HK$ 1.652,16 HK$
2019-12-06 1.655,27 HK$ 1.666,41 HK$
2019-12-05 1.624,96 HK$ 1.655,27 HK$
2019-12-04 1.657,09 HK$ 1.624,96 HK$
2019-12-03 1.673,02 HK$ 1.657,09 HK$
2019-12-02 1.681,28 HK$ 1.673,02 HK$
2019-12-01 1.699,50 HK$ 1.681,28 HK$
2019-11-30 1.752,03 HK$ 1.699,50 HK$
2019-11-29 1.705,70 HK$ 1.752,03 HK$
2019-11-28 1.715,29 HK$ 1.705,70 HK$
2019-11-27 1.655,10 HK$ 1.715,29 HK$
2019-11-26 1.633,54 HK$ 1.655,10 HK$
2019-11-25 1.585,35 HK$ 1.633,54 HK$
2019-11-24 1.681,87 HK$ 1.585,35 HK$
2019-11-23 1.635,91 HK$ 1.681,87 HK$
2019-11-22 1.768,72 HK$ 1.635,91 HK$
2019-11-21 1.897,79 HK$ 1.768,72 HK$
2019-11-20 1.894,12 HK$ 1.897,79 HK$
2019-11-19 1.934,14 HK$ 1.894,12 HK$
2019-11-18 2.083,92 HK$ 1.934,14 HK$
2019-11-17 2.078,56 HK$ 2.083,92 HK$
2019-11-16 2.067,06 HK$ 2.078,56 HK$
2019-11-15 2.174,02 HK$ 2.067,06 HK$
2019-11-14 2.233,37 HK$ 2.174,02 HK$