Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 196.738.906.087 $ 0,45%
Lưu lượng 24 giờ: 38.053.085.129 $
Ưu thế:
BTC 66,6%
ETH 7,96%
XRP 4,83%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$211,19 1,9%
0,02916617 BTC 1,6%
27.172 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.837.155.579
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.771.456.912
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$206,73 / $212,40
Cung lưu thông
18.165.939 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-14 874,14 RM N/A
2019-12-13 859,02 RM 874,14 RM
2019-12-12 858,64 RM 859,02 RM
2019-12-11 860,53 RM 858,64 RM
2019-12-10 867,11 RM 860,53 RM
2019-12-09 884,82 RM 867,11 RM
2019-12-08 879,78 RM 884,82 RM
2019-12-07 887,36 RM 879,78 RM
2019-12-06 882,30 RM 887,36 RM
2019-12-05 866,78 RM 882,30 RM
2019-12-04 883,67 RM 866,78 RM
2019-12-03 893,04 RM 883,67 RM
2019-12-02 896,94 RM 893,04 RM
2019-12-01 906,72 RM 896,94 RM
2019-11-30 934,72 RM 906,72 RM
2019-11-29 909,69 RM 934,72 RM
2019-11-28 914,17 RM 909,69 RM
2019-11-27 882,02 RM 914,17 RM
2019-11-26 872,19 RM 882,02 RM
2019-11-25 845,31 RM 872,19 RM
2019-11-24 896,67 RM 845,31 RM
2019-11-23 872,16 RM 896,67 RM
2019-11-22 943,01 RM 872,16 RM
2019-11-21 1.010,08 RM 943,01 RM
2019-11-20 1.006,02 RM 1.010,08 RM
2019-11-19 1.026,76 RM 1.006,02 RM
2019-11-18 1.105,74 RM 1.026,76 RM
2019-11-17 1.103,07 RM 1.105,74 RM
2019-11-16 1.096,80 RM 1.103,07 RM
2019-11-15 1.156,03 RM 1.096,80 RM
2019-11-14 1.184,96 RM 1.156,03 RM