Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 241.099.243.837 $ 0,23%
Lưu lượng 24 giờ: 45.835.698.252 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,44%
XRP 4,89%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$284,42 -0,63%
0,03242149 BTC -0,72%
26.894 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$5.150.851.187
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.511.392.952
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$282,27 / $288,63
Cung lưu thông
18.111.602 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-14 2.620,09 kr N/A
2019-11-13 2.645,46 kr 2.620,09 kr
2019-11-12 2.614,98 kr 2.645,46 kr
2019-11-11 2.680,13 kr 2.614,98 kr
2019-11-10 2.580,67 kr 2.680,13 kr
2019-11-09 2.527,24 kr 2.580,67 kr
2019-11-08 2.662,57 kr 2.527,24 kr
2019-11-07 2.801,37 kr 2.662,57 kr
2019-11-06 2.681,17 kr 2.801,37 kr
2019-11-05 2.653,84 kr 2.681,17 kr
2019-11-04 2.653,10 kr 2.653,84 kr
2019-11-03 2.635,84 kr 2.653,10 kr
2019-11-02 2.533,22 kr 2.635,84 kr
2019-11-01 2.604,95 kr 2.533,22 kr
2019-10-31 2.653,28 kr 2.604,95 kr
2019-10-30 2.659,89 kr 2.653,28 kr
2019-10-29 2.434,39 kr 2.659,89 kr
2019-10-28 2.393,34 kr 2.434,39 kr
2019-10-27 2.322,25 kr 2.393,34 kr
2019-10-26 2.381,42 kr 2.322,25 kr
2019-10-25 1.942,86 kr 2.381,42 kr
2019-10-24 1.915,02 kr 1.942,86 kr
2019-10-23 2.078,29 kr 1.915,02 kr
2019-10-22 2.126,78 kr 2.078,29 kr
2019-10-21 2.059,19 kr 2.126,78 kr
2019-10-20 1.951,39 kr 2.059,19 kr
2019-10-19 1.943,24 kr 1.951,39 kr
2019-10-18 2.017,79 kr 1.943,24 kr
2019-10-17 1.992,70 kr 2.017,79 kr
2019-10-16 2.028,34 kr 1.992,70 kr
2019-10-15 2.076,77 kr 2.028,34 kr