Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.952.347.631 $ -3,1%
Lưu lượng 24 giờ: 50.120.548.265 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,33%
XRP 5,74%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$219,01 -6,1%
0,02748155 BTC -3,2%
26.602 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.957.932.934
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.565.192.309
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$218,50 / $233,34
Circulating Supply
18.072.152 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 2.191,14 kr N/A
2019-10-22 2.244,59 kr 2.191,14 kr
2019-10-21 2.170,88 kr 2.244,59 kr
2019-10-20 2.053,22 kr 2.170,88 kr
2019-10-19 2.044,64 kr 2.053,22 kr
2019-10-18 2.133,52 kr 2.044,64 kr
2019-10-17 2.123,11 kr 2.133,52 kr
2019-10-16 2.179,15 kr 2.123,11 kr
2019-10-15 2.238,63 kr 2.179,15 kr
2019-10-14 2.197,06 kr 2.238,63 kr
2019-10-13 2.199,32 kr 2.197,06 kr
2019-10-12 2.161,07 kr 2.199,32 kr
2019-10-11 2.265,49 kr 2.161,07 kr
2019-10-10 2.373,81 kr 2.265,49 kr
2019-10-09 2.295,93 kr 2.373,81 kr
2019-10-08 2.308,98 kr 2.295,93 kr
2019-10-07 2.173,91 kr 2.308,98 kr
2019-10-06 2.192,76 kr 2.173,91 kr
2019-10-05 2.183,26 kr 2.192,76 kr
2019-10-04 2.202,12 kr 2.183,26 kr
2019-10-03 2.226,16 kr 2.202,12 kr
2019-10-02 2.226,16 kr 2.226,16 kr
2019-10-01 2.233,69 kr 2.226,16 kr
2019-09-30 2.135,58 kr 2.233,69 kr
2019-09-29 2.230,93 kr 2.135,58 kr
2019-09-28 2.154,90 kr 2.230,93 kr
2019-09-27 2.094,85 kr 2.154,90 kr
2019-09-26 2.220,35 kr 2.094,85 kr
2019-09-25 2.134,91 kr 2.220,35 kr
2019-09-24 2.837,86 kr 2.134,91 kr
2019-09-23 2.985,33 kr 2.837,86 kr