Tiền ảo: 6121
Sàn giao dịch: 399
Giá trị vốn hóa thị trường: 234.592.726.328 $ 0,66%
Lưu lượng 24 giờ: 46.100.143.702 $
Ưu thế:
BTC 65,6%
ETH 8,53%
XRP 4,87%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$266,85 0,65%
0,03128917 BTC 0,22%
26.934 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.835.685.038
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.394.391.114
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$261,05 / $268,55
Cung lưu thông
18.117.939 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 2.191,14 kr N/A
2019-10-22 2.244,59 kr 2.191,14 kr
2019-10-21 2.170,88 kr 2.244,59 kr
2019-10-20 2.053,22 kr 2.170,88 kr
2019-10-19 2.044,64 kr 2.053,22 kr
2019-10-18 2.133,52 kr 2.044,64 kr
2019-10-17 2.123,11 kr 2.133,52 kr
2019-10-16 2.179,15 kr 2.123,11 kr
2019-10-15 2.238,63 kr 2.179,15 kr
2019-10-14 2.197,06 kr 2.238,63 kr
2019-10-13 2.199,32 kr 2.197,06 kr
2019-10-12 2.161,07 kr 2.199,32 kr
2019-10-11 2.265,49 kr 2.161,07 kr
2019-10-10 2.373,81 kr 2.265,49 kr
2019-10-09 2.295,93 kr 2.373,81 kr