Tiền ảo: 6151
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.340.834.923 $ -2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 47.011.514.893 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,61%
XRP 4,90%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$237,65 -0,63%
0,02999290 BTC 1,1%
26.962 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.307.325.930
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.596.994.813
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$237,53 / $246,83
Cung lưu thông
18.124.864 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-21 60.255.231 Bs.F N/A
2019-11-20 60.127.147 Bs.F 60.255.231 Bs.F
2019-11-19 61.397.312 Bs.F 60.127.147 Bs.F
2019-11-18 66.160.323 Bs.F 61.397.312 Bs.F
2019-11-17 66.000.159 Bs.F 66.160.323 Bs.F
2019-11-16 65.625.191 Bs.F 66.000.159 Bs.F
2019-11-15 69.011.308 Bs.F 65.625.191 Bs.F
2019-11-14 70.891.689 Bs.F 69.011.308 Bs.F
2019-11-13 71.763.198 Bs.F 70.891.689 Bs.F
2019-11-12 71.156.608 Bs.F 71.763.198 Bs.F
2019-11-11 72.878.389 Bs.F 71.156.608 Bs.F
2019-11-10 70.230.220 Bs.F 72.878.389 Bs.F
2019-11-09 68.776.241 Bs.F 70.230.220 Bs.F
2019-11-08 72.642.284 Bs.F 68.776.241 Bs.F
2019-11-07 75.918.134 Bs.F 72.642.284 Bs.F
2019-11-06 72.619.160 Bs.F 75.918.134 Bs.F
2019-11-05 72.161.483 Bs.F 72.619.160 Bs.F
2019-11-04 72.516.489 Bs.F 72.161.483 Bs.F
2019-11-03 72.035.251 Bs.F 72.516.489 Bs.F
2019-11-02 69.205.897 Bs.F 72.035.251 Bs.F
2019-11-01 70.411.393 Bs.F 69.205.897 Bs.F
2019-10-31 71.853.853 Bs.F 70.411.393 Bs.F
2019-10-30 71.622.594 Bs.F 71.853.853 Bs.F
2019-10-29 65.609.637 Bs.F 71.622.594 Bs.F
2019-10-28 64.669.612 Bs.F 65.609.637 Bs.F
2019-10-27 62.746.094 Bs.F 64.669.612 Bs.F
2019-10-26 64.344.804 Bs.F 62.746.094 Bs.F
2019-10-25 52.789.583 Bs.F 64.344.804 Bs.F
2019-10-24 52.139.502 Bs.F 52.789.583 Bs.F
2019-10-23 56.442.965 Bs.F 52.139.502 Bs.F
2019-10-22 57.851.066 Bs.F 56.442.965 Bs.F