Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.037.065.884 $ -0,69%
Lưu lượng 24 giờ: 41.017.311.972 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,99%
XRP 4,80%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$209,85 -0,60%
0,02855098 BTC -0,023%
27.103 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.810.983.620
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.557.783.675
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$208,24 / $213,33
Cung lưu thông
18.151.964 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-06 0,143242 XAU N/A
2019-12-05 0,140649 XAU 0,143242 XAU
2019-12-04 0,143262 XAU 0,140649 XAU
2019-12-03 0,146116 XAU 0,143262 XAU
2019-12-02 0,146904 XAU 0,146116 XAU
2019-12-01 0,148298 XAU 0,146904 XAU
2019-11-30 0,152876 XAU 0,148298 XAU
2019-11-29 0,149654 XAU 0,152876 XAU
2019-11-28 0,150390 XAU 0,149654 XAU
2019-11-27 0,144729 XAU 0,150390 XAU
2019-11-26 0,143532 XAU 0,144729 XAU
2019-11-25 0,138714 XAU 0,143532 XAU
2019-11-24 0,146968 XAU 0,138714 XAU
2019-11-23 0,142952 XAU 0,146968 XAU
2019-11-22 0,154408 XAU 0,142952 XAU
2019-11-21 0,164477 XAU 0,154408 XAU
2019-11-20 0,164193 XAU 0,164477 XAU
2019-11-19 0,167879 XAU 0,164193 XAU
2019-11-18 0,181227 XAU 0,167879 XAU
2019-11-17 0,181118 XAU 0,181227 XAU
2019-11-16 0,180089 XAU 0,181118 XAU
2019-11-15 0,188984 XAU 0,180089 XAU
2019-11-14 0,194892 XAU 0,188984 XAU
2019-11-13 0,197987 XAU 0,194892 XAU
2019-11-12 0,196691 XAU 0,197987 XAU
2019-11-11 0,200738 XAU 0,196691 XAU
2019-11-10 0,193729 XAU 0,200738 XAU
2019-11-09 0,189718 XAU 0,193729 XAU
2019-11-08 0,199012 XAU 0,189718 XAU
2019-11-07 0,204980 XAU 0,199012 XAU
2019-11-06 0,196900 XAU 0,204980 XAU