Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 221.614.302.719 $ 0,62%
Lưu lượng 24 giờ: 47.671.482.287 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,59%
XRP 4,91%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$241,26 1,4%
0,02978013 BTC 1,3%
26.955 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$4.358.493.359
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.768.194.839
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$237,49 / $244,14
Cung lưu thông
18.123.189 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-11-20 3.702 XLM N/A
2019-11-19 3.674 XLM 3.702 XLM
2019-11-18 3.707 XLM 3.674 XLM
2019-11-17 3.718 XLM 3.707 XLM
2019-11-16 3.675 XLM 3.718 XLM
2019-11-15 3.758 XLM 3.675 XLM
2019-11-14 3.753 XLM 3.758 XLM
2019-11-13 3.766 XLM 3.753 XLM
2019-11-12 3.595 XLM 3.766 XLM
2019-11-11 3.723 XLM 3.595 XLM
2019-11-10 3.867 XLM 3.723 XLM
2019-11-09 3.885 XLM 3.867 XLM
2019-11-08 3.923 XLM 3.885 XLM
2019-11-07 3.927 XLM 3.923 XLM
2019-11-06 3.550 XLM 3.927 XLM
2019-11-05 3.936 XLM 3.550 XLM
2019-11-04 4.221 XLM 3.936 XLM
2019-11-03 4.091 XLM 4.221 XLM
2019-11-02 4.076 XLM 4.091 XLM
2019-11-01 4.377 XLM 4.076 XLM
2019-10-31 4.479 XLM 4.377 XLM
2019-10-30 4.365 XLM 4.479 XLM
2019-10-29 4.092 XLM 4.365 XLM
2019-10-28 4.071 XLM 4.092 XLM
2019-10-27 4.020 XLM 4.071 XLM
2019-10-26 4.078 XLM 4.020 XLM
2019-10-25 3.534 XLM 4.078 XLM
2019-10-24 3.492 XLM 3.534 XLM
2019-10-23 3.625 XLM 3.492 XLM
2019-10-22 3.652 XLM 3.625 XLM
2019-10-21 3.552 XLM 3.652 XLM