Tiền ảo: 5904
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.866.105.175 $ 1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 48.299.934.508 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,66%
XRP 5,87%
bitcoin cash  (BCH)
Bitcoin Cash (BCH)
$219,24 0,95%
0,02716374 BTC 0,15%
26.549 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.959.852.970
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.362.706.204
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$214,11 / $221,15
Circulating Supply
18.062.614 / 21.000.000
BCH
USD

Bitcoin Cash (Xã hội)