bitcoin diamond  (BCD)
Bitcoin Diamond (BCD)
$0,818426 0.5%
0,00006871 BTC -1.1%
3.109 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$154.500.102
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.630.242
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,810249 / $0,828572
Cung lưu thông
188.156.897 / 210.000.000
BCD
USD

Bitcoin Diamond UAH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-15 22,43 ₴ N/A
2020-08-13 22,14 ₴ 22,43 ₴
2020-08-12 22,06 ₴ 22,14 ₴
2020-08-11 23,43 ₴ 22,06 ₴
2020-08-10 22,96 ₴ 23,43 ₴
2020-08-09 22,96 ₴ 22,96 ₴
2020-08-08 22,77 ₴ 22,96 ₴
2020-08-07 23,15 ₴ 22,77 ₴
2020-08-06 23,04 ₴ 23,15 ₴
2020-08-05 23,34 ₴ 23,04 ₴
2020-08-04 23,56 ₴ 23,34 ₴
2020-08-03 23,38 ₴ 23,56 ₴
2020-08-02 25,17 ₴ 23,38 ₴
2020-08-01 24,07 ₴ 25,17 ₴
2020-07-31 24,19 ₴ 24,07 ₴
2020-07-30 24,33 ₴ 24,19 ₴
2020-07-29 24,87 ₴ 24,33 ₴
2020-07-28 24,19 ₴ 24,87 ₴
2020-07-27 23,77 ₴ 24,19 ₴
2020-07-26 24,52 ₴ 23,77 ₴
2020-07-25 25,07 ₴ 24,52 ₴
2020-07-24 25,60 ₴ 25,07 ₴
2020-07-23 25,60 ₴ 25,60 ₴
2020-07-22 25,49 ₴ 25,60 ₴
2020-07-21 25,41 ₴ 25,49 ₴
2020-07-20 23,75 ₴ 25,41 ₴
2020-07-19 24,23 ₴ 23,75 ₴
2020-07-18 23,51 ₴ 24,23 ₴
2020-07-17 23,03 ₴ 23,51 ₴
2020-07-16 23,39 ₴ 23,03 ₴
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android