bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$10,21 -2.9%
0,00091604 BTC -0.8%
9.471 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$178.386.920
KL giao dịch trong 24 giờ
$10.727.487
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10,04 / $10,72
Cung lưu thông
17.513.924 / 21.000.000
BTG
USD

Bitcoin Gold GBP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-04 8,01 £ N/A
2020-08-03 7,71 £ 8,01 £
2020-08-02 8,35 £ 7,71 £
2020-08-01 8,01 £ 8,35 £
2020-07-31 7,74 £ 8,01 £
2020-07-30 7,92 £ 7,74 £
2020-07-29 8,09 £ 7,92 £
2020-07-28 7,88 £ 8,09 £
2020-07-27 7,54 £ 7,88 £
2020-07-26 7,39 £ 7,54 £
2020-07-25 7,27 £ 7,39 £
2020-07-24 7,39 £ 7,27 £
2020-07-23 7,48 £ 7,39 £
2020-07-22 7,39 £ 7,48 £
2020-07-21 7,11 £ 7,39 £
2020-07-20 7,19 £ 7,11 £
2020-07-19 7,17 £ 7,19 £
2020-07-18 7,09 £ 7,17 £
2020-07-17 7,21 £ 7,09 £
2020-07-16 7,28 £ 7,21 £
2020-07-15 7,57 £ 7,28 £
2020-07-14 7,41 £ 7,57 £
2020-07-13 7,77 £ 7,41 £
2020-07-12 7,76 £ 7,77 £
2020-07-11 7,32 £ 7,76 £
2020-07-10 7,45 £ 7,32 £
2020-07-09 7,43 £ 7,45 £
2020-07-08 7,29 £ 7,43 £
2020-07-07 7,55 £ 7,29 £
2020-07-06 7,11 £ 7,55 £
2020-07-05 7,39 £ 7,11 £
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android