👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$10,43 2.3%
0,00105839 BTC 0.5%
8.708 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$182.563.555
KL giao dịch trong 24 giờ
$25.025.091
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10,14 / $10,58
Cung lưu thông
17.513.924 / 21.000.000
BTG
USD

Bitcoin Gold (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-23 1.133,24 ¥ N/A
2020-02-22 1.159,34 ¥ 1.133,24 ¥
2020-02-21 1.151,17 ¥ 1.159,34 ¥
2020-02-20 1.131,75 ¥ 1.151,17 ¥
2020-02-19 1.230,56 ¥ 1.131,75 ¥
2020-02-18 1.207,20 ¥ 1.230,56 ¥
2020-02-17 1.228,91 ¥ 1.207,20 ¥
2020-02-16 1.272,37 ¥ 1.228,91 ¥
2020-02-15 1.435,80 ¥ 1.272,37 ¥
2020-02-14 1.400,83 ¥ 1.435,80 ¥
2020-02-13 1.486,46 ¥ 1.400,83 ¥
2020-02-12 1.510,80 ¥ 1.486,46 ¥
2020-02-11 1.491,39 ¥ 1.510,80 ¥
2020-02-10 1.457,22 ¥ 1.491,39 ¥
2020-02-09 1.346,13 ¥ 1.457,22 ¥
2020-02-08 1.264,50 ¥ 1.346,13 ¥
2020-02-07 1.262,65 ¥ 1.264,50 ¥
2020-02-06 1.286,74 ¥ 1.262,65 ¥
2020-02-05 1.220,92 ¥ 1.286,74 ¥
2020-02-04 1.290,68 ¥ 1.220,92 ¥
2020-02-03 1.168,40 ¥ 1.290,68 ¥
2020-02-02 1.185,91 ¥ 1.168,40 ¥
2020-02-01 1.181,42 ¥ 1.185,91 ¥
2020-01-31 1.250,51 ¥ 1.181,42 ¥
2020-01-30 1.229,63 ¥ 1.250,51 ¥
2020-01-29 1.241,18 ¥ 1.229,63 ¥
2020-01-28 1.272,05 ¥ 1.241,18 ¥
2020-01-27 1.217,68 ¥ 1.272,05 ¥
2020-01-26 1.102,70 ¥ 1.217,68 ¥
2020-01-25 1.089,19 ¥ 1.102,70 ¥
2020-01-24 1.073,74 ¥ 1.089,19 ¥
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android