bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$10,24 -3.4%
0,00088182 BTC -2.0%
9.484 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$179.546.904
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.239.753
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10,08 / $10,66
Cung lưu thông
17.513.924 / 21.000.000
BTG
USD

Bitcoin Gold MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-07 44,04 RM N/A
2020-08-06 43,93 RM 44,04 RM
2020-08-05 43,32 RM 43,93 RM
2020-08-04 44,24 RM 43,32 RM
2020-08-03 42,78 RM 44,24 RM
2020-08-02 46,34 RM 42,78 RM
2020-08-01 44,42 RM 46,34 RM
2020-07-31 43,02 RM 44,42 RM
2020-07-30 43,64 RM 43,02 RM
2020-07-29 44,44 RM 43,64 RM
2020-07-28 43,19 RM 44,44 RM
2020-07-27 41,15 RM 43,19 RM
2020-07-26 40,27 RM 41,15 RM
2020-07-25 39,63 RM 40,27 RM
2020-07-24 40,04 RM 39,63 RM
2020-07-23 40,50 RM 40,04 RM
2020-07-22 40,08 RM 40,50 RM
2020-07-21 38,33 RM 40,08 RM
2020-07-20 38,53 RM 38,33 RM
2020-07-19 38,42 RM 38,53 RM
2020-07-18 37,99 RM 38,42 RM
2020-07-17 38,64 RM 37,99 RM
2020-07-16 39,06 RM 38,64 RM
2020-07-15 40,64 RM 39,06 RM
2020-07-14 39,70 RM 40,64 RM
2020-07-13 41,85 RM 39,70 RM
2020-07-12 41,79 RM 41,85 RM
2020-07-11 39,42 RM 41,79 RM
2020-07-10 40,03 RM 39,42 RM
2020-07-09 40,02 RM 40,03 RM
2020-07-08 39,08 RM 40,02 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android