Rank #94
17.984 người thích điều này
bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$67,23 0.9%
0,00139924 BTC 1.2%
17.984 người thích điều này
$65,23
24H Range
$68,88
Vốn hóa thị trường $1.178.904.120
KL giao dịch trong 24 giờ $22.445.792
Cung lưu thông 17.513.924
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Bitcoin Gold NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-09-19 10.080.478.487 kr 91.908.655 kr 578,05 kr N/A
2021-09-18 9.975.848.135 kr 92.089.615 kr 567,54 kr 578,05 kr
2021-09-17 10.449.611.274 kr 418.684.121 kr 596,79 kr 567,54 kr
2021-09-16 10.277.405.501 kr 90.135.963 kr 586,45 kr 596,79 kr
2021-09-15 10.034.238.116 kr 300.185.096 kr 581,84 kr 586,45 kr
2021-09-14 9.907.741.413 kr 549.675.275 kr 566,19 kr 581,84 kr
2021-09-13 10.279.667.795 kr 287.028.894 kr 584,46 kr 566,19 kr
2021-09-12 10.134.462.169 kr 192.953.323 kr 578,38 kr 584,46 kr
2021-09-11 9.918.956.207 kr 148.701.056 kr 566,35 kr 578,38 kr
2021-09-10 10.690.368.652 kr 358.053.713 kr 610,06 kr 566,35 kr
2021-09-09 10.750.464.724 kr 749.781.857 kr 605,61 kr 610,06 kr
2021-09-08 10.737.880.489 kr 766.693.294 kr 611,20 kr 605,61 kr
2021-09-07 12.623.698.857 kr 681.922.743 kr 719,93 kr 611,20 kr
2021-09-06 12.699.626.554 kr 849.934.611 kr 728,00 kr 719,93 kr
2021-09-05 12.640.768.761 kr 1.891.824.927 kr 724,98 kr 728,00 kr
2021-09-04 12.889.768.004 kr 394.225.794 kr 736,35 kr 724,98 kr
2021-09-03 12.205.928.993 kr 1.004.790.145 kr 694,36 kr 736,35 kr
2021-09-02 11.822.503.920 kr 541.484.439 kr 675,58 kr 694,36 kr
2021-09-01 11.695.705.953 kr 1.233.040.997 kr 667,76 kr 675,58 kr
2021-08-31 11.570.106.127 kr 301.613.623 kr 662,26 kr 667,76 kr
2021-08-30 11.900.353.284 kr 851.434.806 kr 679,17 kr 662,26 kr
2021-08-29 11.867.542.403 kr 360.798.038 kr 676,99 kr 679,17 kr
2021-08-28 10.629.151.262 kr 604.580.748 kr 606,99 kr 676,99 kr
2021-08-27 10.024.042.953 kr 471.793.117 kr 569,84 kr 606,99 kr
2021-08-26 10.665.783.889 kr 1.189.144.743 kr 610,46 kr 569,84 kr
2021-08-25 10.379.711.144 kr 381.194.633 kr 591,69 kr 610,46 kr
2021-08-24 11.262.129.807 kr 678.573.846 kr 642,17 kr 591,69 kr
2021-08-23 11.331.910.863 kr 517.349.091 kr 646,22 kr 642,17 kr
2021-08-22 11.458.033.972 kr 365.185.091 kr 654,83 kr 646,22 kr
2021-08-21 11.488.878.440 kr 200.219.425 kr 642,55 kr 654,83 kr
2021-08-20 9.766.110.810 kr 338.834.411 kr 572,39 kr 642,55 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android