bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$10,45 2.0%
0,00088072 BTC -0.5%
9.492 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$183.467.397
KL giao dịch trong 24 giờ
$9.130.304
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10,17 / $10,54
Cung lưu thông
17.513.924 / 21.000.000
BTG
USD

Bitcoin Gold TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-10 75,04 ₺ N/A
2020-08-09 75,01 ₺ 75,04 ₺
2020-08-08 74,81 ₺ 75,01 ₺
2020-08-07 76,31 ₺ 74,81 ₺
2020-08-06 73,85 ₺ 76,31 ₺
2020-08-05 71,13 ₺ 73,85 ₺
2020-08-04 72,94 ₺ 71,13 ₺
2020-08-03 70,43 ₺ 72,94 ₺
2020-08-02 76,21 ₺ 70,43 ₺
2020-08-01 73,05 ₺ 76,21 ₺
2020-07-31 70,84 ₺ 73,05 ₺
2020-07-30 71,74 ₺ 70,84 ₺
2020-07-29 72,63 ₺ 71,74 ₺
2020-07-28 69,90 ₺ 72,63 ₺
2020-07-27 66,08 ₺ 69,90 ₺
2020-07-26 64,68 ₺ 66,08 ₺
2020-07-25 63,65 ₺ 64,68 ₺
2020-07-24 64,36 ₺ 63,65 ₺
2020-07-23 65,19 ₺ 64,36 ₺
2020-07-22 64,23 ₺ 65,19 ₺
2020-07-21 61,68 ₺ 64,23 ₺
2020-07-20 61,99 ₺ 61,68 ₺
2020-07-19 61,84 ₺ 61,99 ₺
2020-07-18 61,15 ₺ 61,84 ₺
2020-07-17 62,09 ₺ 61,15 ₺
2020-07-16 62,87 ₺ 62,09 ₺
2020-07-15 65,34 ₺ 62,87 ₺
2020-07-14 63,86 ₺ 65,34 ₺
2020-07-13 67,32 ₺ 63,86 ₺
2020-07-12 67,24 ₺ 67,32 ₺
2020-07-11 63,42 ₺ 67,24 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android