Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.201.302.861 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 49.454.166.593 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,76%
XRP 5,62%
bitcoin gold  (BTG)
Bitcoin Gold (BTG)
$8,14 1,3%
0,00099693 BTC 3,3%
8.098 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$142.647.218
KL giao dịch trong 24 giờ
$12.286.410
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$7,98 / $8,32
Circulating Supply
17.513.924 / 21.000.000
BTG
USD

Sàn giao dịch Bitcoin Gold

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
8 $
0,000997 BTC
0.1% 8.925 $ 13.580 $
295.075 $
36232,696 BTG
2,40% Gần đây
2
8 $
0,00099401 BTC
0.34% 6.346 $ 20.223 $
10.797 $
1328,559 BTG
0,09% Gần đây
3
8 $
8,1352 USD
0.33% 15.865 $ 7.062 $
37.317 $
4587,121 BTG
0,30% Gần đây
4
8 $
9720 KRW
1.39% 2.620 $ 9.834 $
122.836 $
14989,579 BTG
1,00% Gần đây
5
8 $
117000 IDR
0.85% 8.338 $ 4.790 $
38.197 $
4631,052 BTG
0,31% Gần đây
6
8 $
0,045023 ETH
0.84% 620 $ 3.850 $
24.499 $
3026,528 BTG
0,20% Gần đây
7
8 $
8,3036226 USD
1.75% 503 $ 2.685 $
45.539 $
5484,189 BTG
0,37% Gần đây
8
8 $
0,0009955 BTC
0.57% 434 $ 1.778 $
29.422 $
3617,907 BTG
0,24% Gần đây
9
8 $
0,04527841 ETH
0.91% 237 $ 346 $
15.118 $
1857,845 BTG
0,12% Gần đây
10
8 $
0,00097805 BTC
4.01% 0 $ 2.103 $
2.029 $
253,994 BTG
0,02% Gần đây
11
8 $
0,044476335 ETH
0.24% 0 $ 0 $
29 $
3,568 BTG
0,00% Gần đây
12
8 $
0,000985 BTC
1.29% 14 $ 685 $
4.266 $
530,231 BTG
0,03% Gần đây
13
8 $
7,88 USDT
1.59% 0 $ 726 $
2.411 $
305,783 BTG
0,02% Gần đây
14
8 $
0,00097692 BTC
3.96% 0 $ 330 $
1.289 $
161,376 BTG
0,01% Gần đây
15
8 $
8,331125828 TUSD
4.09% 0 $ 0 $
2 $
0,220 BTG
0,00% Gần đây
16
8 $
8,17 USDT
0.12% 1.845 $ 5.726 $
819.738 $
100286,130 BTG
6,67% Gần đây
17
8 $
0,0009966 BTC
0.27% 8.705 $ 36.736 $
171.314 $
21044,379 BTG
1,39% Gần đây
18
8 $
8,15123 USD
0.6% 10.192 $ 30.914 $
87.558 $
10741,697 BTG
0,71% Gần đây
19
8 $
9730 KRW
0.77% 22.568 $ 11.194 $
153.478 $
18709,590 BTG
1,25% Gần đây
20
8 $
0,045342 ETH
1.02% 6.386 $ 25.860 $
21.079 $
2586,954 BTG
0,17% Gần đây
21
8 $
0,00099607 BTC
0.33% 1.463 $ 2.750 $
286.295 $
35150,194 BTG
2,33% Gần đây
22
8 $
48,76 TRY
1.29% 2.331 $ 1.474 $
89.669 $
10874,798 BTG
0,73% Gần đây
23
8 $
0,001013 BTC
4.3% 1.326 $ 0 $
94.226 $
11381,420 BTG
0,77% Gần đây
24
8 $
0,04518 ETH
0.3% 213 $ 185 $
69.401 $
8550,619 BTG
0,56% Gần đây
25
8 $
0,00098111 BTC
3.17% 0 $ 1.172 $
75.340 $
9399,892 BTG
0,61% Gần đây
26
8 $
0,001001 BTC
0.5% 873 $ 2.092 $
17.151 $
2097,425 BTG
0,14% Gần đây
27
8 $
8,08 USD
0.74% 1.604 $ 2.092 $
10.288 $
1273,255 BTG
0,08% khoảng 2 giờ trước
28
8 $
0,001 BTC
1.0% 528 $ 949 $
14.338 $
1755,119 BTG
0,12% Gần đây
29
8 $
8,1576 USD
2.35% 0 $ 103 $
36.980 $
4533,205 BTG
0,30% Gần đây
30
8 $
0,001 BTC
1.0% 528 $ 968 $
370 $
45,278 BTG
0,00% Gần đây
31
8 $
0,001 BTC
1.0% 528 $ 968 $
80 $
9,796 BTG
0,00% Gần đây
32
8 $
28,0864 XRP
0.41% 27 $ 47 $
2.577 $
317,290 BTG
0,02% Gần đây
33
8 $
0,00101201 BTC
2.17% 76 $ 0 $
2.520 $
304,833 BTG
0,02% Gần đây
34
8 $
0,000951 BTC
5.4% 0 $ 460 $
601 $
77,432 BTG
0,00% khoảng 2 giờ trước
35
8 $
7,989152188 USDC
4.12% 0 $ 0 $
2 $
0,205 BTG
0,00% Gần đây
36
8 $
7,975609358 USDT
4.28% 0 $ 0 $
2 $
0,270 BTG
0,00% Gần đây
37
8 $
7,958458907 PAX
4.64% 0 $ 0 $
2 $
0,236 BTG
0,00% Gần đây
38
4 $
4,63847165 WAVES
12.1% 0 $ 5 $
2 $
0,623 BTG
0,00% Gần đây
39
8 $
0,000997 BTC
3.74% 301 $ 0 $
5.950.799 $
730640,810 BTG
48,44% Gần đây
40
8 $
0,000999 BTC
0.2% 402 $ 396 $
1.192.416 $
145989,201 BTG
9,70% Gần đây
41
8 $
0,00097013 BTC
3.16% 26 $ 0 $
1.021.429 $
128879,707 BTG
8,31% Gần đây
42
8 $
0,045515 ETH
3.17% 395 $ 39 $
769.484 $
94111,680 BTG
6,26% Gần đây
43
8 $
7,8186 USD
4.33% 154 $ 0 $
190.172 $
24323,000 BTG
1,55% Gần đây
44
8 $
8,29 USDT
9.31% 0 $ 0 $
100.108 $
12067,412 BTG
0,81% Gần đây
45
8 $
0,00101 BTC
11.21% 0 $ 0 $
100.496 $
12169,860 BTG
0,82% Gần đây
46
8 $
0,045515 ETH
4.86% 0 $ 0 $
66.763 $
8165,138 BTG
0,54% Gần đây
47
8 $
0,043569 ETH
12.48% 0 $ 0 $
42.871 $
5470,190 BTG
0,35% Gần đây
48
8 $
8,1424 USDT
6.21% 0 $ 0 $
13.240 $
1625,270 BTG
0,11% Gần đây
49
8 $
0,00098 BTC
28.5% 0 $ 613 $
1.111 $
138,916 BTG
0,01% khoảng 3 giờ trước
50
8 $
8,28 USDT
0.49% 59.080 $ 0 $
1.073 $
129,460 BTG
0,01% khoảng 2 giờ trước -
51
8 $
7,88 USDT
0.0% 715 $ 821 $
114.686 $
14547,527 BTG
0,93% Gần đây -
52
8 $
0,000999 BTC
- - -
36.495 $
4469,590 BTG
0,30% Gần đây -
53
8 $
48,78 TRY
- - -
4.461 $
541,800 BTG
0,04% khoảng 1 giờ trước -
54
8 $
0,00100878 BTC
- - -
2.111 $
255,935 BTG
0,02% Gần đây -
55
8 $
8,05 CHFT
- - -
1.180 $
146,523 BTG
0,01% Gần đây -
56
8 $
0,00099725 BTC
- - -
164 $
20,055 BTG
0,00% Gần đây -
57
8 $
0,00099123 BTC
- - -
84 $
10,316 BTG
0,00% Gần đây -
58
8 $
0,001001 BTC
- - -
26 $
3,140 BTG
0,00% khoảng 2 giờ trước -
59
8 $
0,001 BTC
- - -
7 $
0,866 BTG
0,00% Gần đây -
60
4 $
0,00050452 BTC
1.83% 56 $ 17 $
843 $
204,648 BTG
0,01% khoảng 1 giờ trước
61
19 $
22000 KRW
15.18% 1.257 $ 0 $
976 $
52,616 BTG
0,01% khoảng 1 giờ trước
62
0 $
0,00388036 BTG
64.34% 46 $ 0 $
38.760 $
1223692,186 E2C
0,32% Gần đây
63
8 $
8,17 USDT
0.24% 1.845 $ 5.726 $
0 $
0,000 BTG
0,00% Gần đây -
64
DSX DSX
8 $
6,81033 EUR
4.73% 0 $ 2.041 $
7 $
0,984 BTG
1 ngày trước
65
5 $
1857,87711513 DOGE
13.63% 6 $ 0 $
23 $
4,994 BTG
khoảng 4 giờ trước
66
8 $
0,572 LONG
0.86% - -
1.552 $
192,900 BTG
khoảng 3 giờ trước -
67
8 $
0,00097899 BTC
- - -
361.692 $
44498,447 BTG
khoảng 14 giờ trước -
68
8 $
116300 IDR
- - -
10.768 $
1311,658 BTG
khoảng 4 giờ trước -
69
8 $
0,04366595 ETH
- - -
2 $
0,266 BTG
khoảng 12 giờ trước -
70
9 $
3414,96891899 DOGE
- - -
0 $
0,002 BTG
khoảng 7 giờ trước -
71
4 $
4,14999959 USD
0.0% 22 $ 275 $
583 $
140,506 BTG
khoảng 13 giờ trước
72
DSX DSX
8 $
7,5 USD
5.06% 0 $ 1.580 $
23 $
3,020 BTG
2 ngày trước
73
DSX DSX
11 $
8,81369 GBP
6.56% 1.050 $ 0 $
24 $
2,230 BTG
7 ngày trước
74
8 $
0,00094136 BTC
3.55% 0 $ 401 $
0 $
0,000 BTG
khoảng 9 giờ trước
75
8 $
7,02 EUR
5.27% 0 $ 531 $
478 $
61,674 BTG
khoảng 5 giờ trước
76
4 $
0,024442 ETH
12.63% 57 $ 0 $
413 $
93,916 BTG
khoảng 6 giờ trước
77
4 $
287,78568346 RUR
13.51% 1 $ 0 $
27 $
6,062 BTG
khoảng 6 giờ trước
78
9 $
278 TWD
15.16% 66 $ 0 $
112 $
12,370 BTG
khoảng 9 giờ trước
79
8 $
0,00093 BTC
1.0% 0 $ 923 $
0 $
0,000 BTG
1 ngày trước -
80
DSX DSX
9 $
0,00108 BTC
11.82% 0 $ 753 $
74 $
8,401 BTG
7 ngày trước -
81
0 $
0 ETH
9.9% 0 $ 635 $
0 $
0,000 BTG
5 ngày trước -
82
0 $
0 USD
10.07% 0 $ 339 $
0 $
0,000 BTG
khoảng 23 giờ trước -
83
8 $
8,2176 USD
5.8% 10 $ 0 $
0 $
0,000 BTG
3 ngày trước -
84
8 $
0,001002942 BTC
7.87% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BTG
khoảng 6 giờ trước -
85
9 $
0,001 BTC
64.86% 0 $ 0 $
0 $
0,000 BTG
6 ngày trước -
86
7 $
0,0008 BTC
- - -
0 $
0,000 A4954
5 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale