Rank #N/A
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,205459 -1.0%
0,00000564 BTC -3.7%
534 người thích điều này
$0,185655
Phạm vi 24H
$0,215232
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $21.406,76
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-25 0,000000000000 μBTC 579.501 μBTC 5,79 μBTC N/A
2022-01-24 0,000000000000 μBTC 524.083 μBTC 5,90 μBTC 5,79 μBTC
2022-01-23 0,000000000000 μBTC 757.158 μBTC 5,91 μBTC 5,90 μBTC
2022-01-22 0,000000000000 μBTC 464.740 μBTC 5,82 μBTC 5,91 μBTC
2022-01-21 0,000000000000 μBTC 230.325 μBTC 6,44 μBTC 5,82 μBTC
2022-01-20 0,000000000000 μBTC 1.669.864 μBTC 6,27 μBTC 6,44 μBTC
2022-01-19 0,000000000000 μBTC 405.638 μBTC 6,35 μBTC 6,27 μBTC
2022-01-18 0,000000000000 μBTC 320.345 μBTC 6,45 μBTC 6,35 μBTC
2022-01-17 0,000000000000 μBTC 798.336 μBTC 6,82 μBTC 6,45 μBTC
2022-01-16 0,000000000000 μBTC 461.286 μBTC 6,57 μBTC 6,82 μBTC
2022-01-15 0,000000000000 μBTC 472.571 μBTC 6,81 μBTC 6,57 μBTC
2022-01-14 0,000000000000 μBTC 346.978 μBTC 6,54 μBTC 6,81 μBTC
2022-01-13 0,000000000000 μBTC 582.405 μBTC 6,51 μBTC 6,54 μBTC
2022-01-12 0,000000000000 μBTC 191.500 μBTC 6,07 μBTC 6,51 μBTC
2022-01-11 0,000000000000 μBTC 512.556 μBTC 6,02 μBTC 6,07 μBTC
2022-01-10 0,000000000000 μBTC 297.574 μBTC 6,31 μBTC 6,02 μBTC
2022-01-09 0,000000000000 μBTC 796.352 μBTC 6,04 μBTC 6,31 μBTC
2022-01-08 0,000000000000 μBTC 778.366 μBTC 6,35 μBTC 6,04 μBTC
2022-01-07 0,000000000000 μBTC 782.872 μBTC 6,63 μBTC 6,35 μBTC
2022-01-06 0,000000000000 μBTC 1.280.449 μBTC 6,63 μBTC 6,63 μBTC
2022-01-05 0,000000000000 μBTC 1.034.021 μBTC 6,83 μBTC 6,63 μBTC
2022-01-04 0,000000000000 μBTC 1.131.771 μBTC 6,60 μBTC 6,83 μBTC
2022-01-03 0,000000000000 μBTC 971.158 μBTC 7,05 μBTC 6,60 μBTC
2022-01-02 0,000000000000 μBTC 304.696 μBTC 6,55 μBTC 7,05 μBTC
2022-01-01 0,000000000000 μBTC 629.318 μBTC 6,19 μBTC 6,55 μBTC
2021-12-31 0,000000000000 μBTC 9.256.044 μBTC 6,25 μBTC 6,19 μBTC
2021-12-30 0,000000000000 μBTC 6.663.901 μBTC 6,53 μBTC 6,25 μBTC
2021-12-29 0,000000000000 μBTC 2.010.127 μBTC 6,25 μBTC 6,53 μBTC
2021-12-28 0,000000000000 μBTC 3.364.013 μBTC 6,32 μBTC 6,25 μBTC
2021-12-27 0,000000000000 μBTC 486.231 μBTC 6,72 μBTC 6,32 μBTC
2021-12-26 0,000000000000 μBTC 1.649.788 μBTC 7,01 μBTC 6,72 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android