Rank #N/A
531 người thích điều này
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,258419 -2.9%
0,00000619 BTC -2.9%
531 người thích điều này
$0,252603
Phạm vi 24H
$0,271079
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $67.451,85
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-19 0,000000000000 Fr. 15.783,30 Fr. 0,247047 Fr. N/A
2022-01-18 0,000000000000 Fr. 12.375,68 Fr. 0,249307 Fr. 0,247047 Fr.
2022-01-17 0,000000000000 Fr. 31.500 Fr. 0,268963 Fr. 0,249307 Fr.
2022-01-16 0,000000000000 Fr. 18.208,00 Fr. 0,259441 Fr. 0,268963 Fr.
2022-01-15 0,000000000000 Fr. 18.633,73 Fr. 0,268383 Fr. 0,259441 Fr.
2022-01-14 0,000000000000 Fr. 13.487,49 Fr. 0,254363 Fr. 0,268383 Fr.
2022-01-13 0,000000000000 Fr. 23.430 Fr. 0,262021 Fr. 0,254363 Fr.
2022-01-12 0,000000000000 Fr. 7.568,00 Fr. 0,239993 Fr. 0,262021 Fr.
2022-01-11 0,000000000000 Fr. 19.900,02 Fr. 0,233915 Fr. 0,239993 Fr.
2022-01-10 0,000000000000 Fr. 11.468,93 Fr. 0,243271 Fr. 0,233915 Fr.
2022-01-09 0,000000000000 Fr. 30.547 Fr. 0,231845 Fr. 0,243271 Fr.
2022-01-08 0,000000000000 Fr. 29.717 Fr. 0,242521 Fr. 0,231845 Fr.
2022-01-07 0,000000000000 Fr. 31.165 Fr. 0,263904 Fr. 0,242521 Fr.
2022-01-06 0,000000000000 Fr. 51.287 Fr. 0,265533 Fr. 0,263904 Fr.
2022-01-05 0,000000000000 Fr. 43.510 Fr. 0,287402 Fr. 0,265533 Fr.
2022-01-04 0,000000000000 Fr. 48.364 Fr. 0,281936 Fr. 0,287402 Fr.
2022-01-03 0,000000000000 Fr. 41.983 Fr. 0,304678 Fr. 0,281936 Fr.
2022-01-02 0,000000000000 Fr. 13.256,07 Fr. 0,284798 Fr. 0,304678 Fr.
2022-01-01 0,000000000000 Fr. 26.598 Fr. 0,261421 Fr. 0,284798 Fr.
2021-12-31 0,000000000000 Fr. 399.225 Fr. 0,269399 Fr. 0,261421 Fr.
2021-12-30 0,000000000000 Fr. 283.544 Fr. 0,277653 Fr. 0,269399 Fr.
2021-12-29 0,000000000000 Fr. 87.985 Fr. 0,273473 Fr. 0,277653 Fr.
2021-12-28 0,000000000000 Fr. 156.680 Fr. 0,294455 Fr. 0,273473 Fr.
2021-12-27 0,000000000000 Fr. 22.713 Fr. 0,313931 Fr. 0,294455 Fr.
2021-12-26 0,000000000000 Fr. 77.019 Fr. 0,327158 Fr. 0,313931 Fr.
2021-12-25 0,000000000000 Fr. 165.131 Fr. 0,350040 Fr. 0,327158 Fr.
2021-12-24 0,000000000000 Fr. 169.920 Fr. 0,295921 Fr. 0,350040 Fr.
2021-12-23 0,000000000000 Fr. 21.845 Fr. 0,312113 Fr. 0,295921 Fr.
2021-12-22 0,000000000000 Fr. 58.749 Fr. 0,304742 Fr. 0,312113 Fr.
2021-12-21 0,000000000000 Fr. 30.452 Fr. 0,283756 Fr. 0,304742 Fr.
2021-12-20 0,000000000000 Fr. 22.671 Fr. 0,303475 Fr. 0,283756 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android