Rank #N/A
508 người thích điều này
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,968949 -2.8%
0,00001712 BTC -1.5%
508 người thích điều này
$0,965279
Phạm vi 24H
$1,03
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $326.911
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-30 0,000000000000 DOT 9.513 DOT 0,02676273 DOT N/A
2021-11-29 0,000000000000 DOT 279.603 DOT 0,02831173 DOT 0,02676273 DOT
2021-11-28 0,000000000000 DOT 25.530 DOT 0,02825080 DOT 0,02831173 DOT
2021-11-27 0,000000000000 DOT 39.224 DOT 0,02699776 DOT 0,02825080 DOT
2021-11-26 0,000000000000 DOT 209.449 DOT 0,02986183 DOT 0,02699776 DOT
2021-11-25 0,000000000000 DOT 8.831 DOT 0,02519722 DOT 0,02986183 DOT
2021-11-24 0,000000000000 DOT 3.467 DOT 0,02688236 DOT 0,02519722 DOT
2021-11-23 0,000000000000 DOT 3.975 DOT 0,02812225 DOT 0,02688236 DOT
2021-11-22 0,000000000000 DOT 5.714 DOT 0,02823006 DOT 0,02812225 DOT
2021-11-21 0,000000000000 DOT 4.521 DOT 0,02768267 DOT 0,02823006 DOT
2021-11-20 0,000000000000 DOT 4.167 DOT 0,02726750 DOT 0,02768267 DOT
2021-11-19 0,000000000000 DOT 4.010 DOT 0,02827020 DOT 0,02726750 DOT
2021-11-18 0,000000000000 DOT 5.894 DOT 0,02679502 DOT 0,02827020 DOT
2021-11-17 0,000000000000 DOT 7.327 DOT 0,02830403 DOT 0,02679502 DOT
2021-11-16 0,000000000000 DOT 5.941 DOT 0,02654550 DOT 0,02830403 DOT
2021-11-15 0,000000000000 DOT 4.397 DOT 0,02686615 DOT 0,02654550 DOT
2021-11-14 0,000000000000 DOT 7.210 DOT 0,02701352 DOT 0,02686615 DOT
2021-11-13 0,000000000000 DOT 6.473 DOT 0,02654576 DOT 0,02701352 DOT
2021-11-12 0,000000000000 DOT 3.762 DOT 0,02592244 DOT 0,02654576 DOT
2021-11-11 0,000000000000 DOT 19.035 DOT 0,02631540 DOT 0,02592244 DOT
2021-11-10 0,000000000000 DOT 3.677 DOT 0,02578820 DOT 0,02631540 DOT
2021-11-09 0,000000000000 DOT 5.002 DOT 0,02562868 DOT 0,02578820 DOT
2021-11-08 0,000000000000 DOT 8.356 DOT 0,02616394 DOT 0,02562868 DOT
2021-11-07 0,000000000000 DOT 8.604 DOT 0,02595686 DOT 0,02616394 DOT
2021-11-06 0,000000000000 DOT 10.701 DOT 0,02635499 DOT 0,02595686 DOT
2021-11-05 0,000000000000 DOT 8.781 DOT 0,02466430 DOT 0,02635499 DOT
2021-11-04 0,000000000000 DOT 7.541 DOT 0,02548476 DOT 0,02466430 DOT
2021-11-03 0,000000000000 DOT 8.511 DOT 0,02566493 DOT 0,02548476 DOT
2021-11-02 0,000000000000 DOT 6.484 DOT 0,02580363 DOT 0,02566493 DOT
2021-11-01 0,000000000000 DOT 19.068 DOT 0,03056672 DOT 0,02580363 DOT
2021-10-31 0,000000000000 DOT 7.755 DOT 0,02869448 DOT 0,03056672 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android