Rank #N/A
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,233410 10.5%
0,00000618 BTC 7.1%
536 người thích điều này
$0,210405
Phạm vi 24H
$0,333888
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $54.923,75
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD LINK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-29 0,000000000000 LINK 829,019 LINK 0,01492582 LINK N/A
2022-01-28 0,000000000000 LINK 693,538 LINK 0,01468018 LINK 0,01492582 LINK
2022-01-27 0,000000000000 LINK 720,175 LINK 0,01373448 LINK 0,01468018 LINK
2022-01-26 0,000000000000 LINK 1.334 LINK 0,01344530 LINK 0,01373448 LINK
2022-01-25 0,000000000000 LINK 1.355 LINK 0,01354280 LINK 0,01344530 LINK
2022-01-24 0,000000000000 LINK 1.152 LINK 0,01296572 LINK 0,01354280 LINK
2022-01-23 0,000000000000 LINK 1.674 LINK 0,01306818 LINK 0,01296572 LINK
2022-01-22 0,000000000000 LINK 970,012 LINK 0,01213776 LINK 0,01306818 LINK
2022-01-21 0,000000000000 LINK 464,923 LINK 0,01299139 LINK 0,01213776 LINK
2022-01-20 0,000000000000 LINK 3.217 LINK 0,01208682 LINK 0,01299139 LINK
2022-01-19 0,000000000000 LINK 748,034 LINK 0,01170856 LINK 0,01208682 LINK
2022-01-18 0,000000000000 LINK 567,351 LINK 0,01142923 LINK 0,01170856 LINK
2022-01-17 0,000000000000 LINK 1.343 LINK 0,01146843 LINK 0,01142923 LINK
2022-01-16 0,000000000000 LINK 788,304 LINK 0,01123232 LINK 0,01146843 LINK
2022-01-15 0,000000000000 LINK 790,116 LINK 0,01138010 LINK 0,01123232 LINK
2022-01-14 0,000000000000 LINK 593,376 LINK 0,01119059 LINK 0,01138010 LINK
2022-01-13 0,000000000000 LINK 954,679 LINK 0,01067613 LINK 0,01119059 LINK
2022-01-12 0,000000000000 LINK 305,851 LINK 0,00969900 LINK 0,01067613 LINK
2022-01-11 0,000000000000 LINK 768,711 LINK 0,00903580 LINK 0,00969900 LINK
2022-01-10 0,000000000000 LINK 452,575 LINK 0,00959971 LINK 0,00903580 LINK
2022-01-09 0,000000000000 LINK 1.300 LINK 0,00986377 LINK 0,00959971 LINK
2022-01-08 0,000000000000 LINK 1.243 LINK 0,01014589 LINK 0,00986377 LINK
2022-01-07 0,000000000000 LINK 1.335 LINK 0,01130309 LINK 0,01014589 LINK
2022-01-06 0,000000000000 LINK 2.178 LINK 0,01127558 LINK 0,01130309 LINK
2022-01-05 0,000000000000 LINK 2.002 LINK 0,01322638 LINK 0,01127558 LINK
2022-01-04 0,000000000000 LINK 2.227 LINK 0,01298223 LINK 0,01322638 LINK
2022-01-03 0,000000000000 LINK 2.105 LINK 0,01527612 LINK 0,01298223 LINK
2022-01-02 0,000000000000 LINK 703,680 LINK 0,01511810 LINK 0,01527612 LINK
2022-01-01 0,000000000000 LINK 1.487 LINK 0,01461955 LINK 0,01511810 LINK
2021-12-31 0,000000000000 LINK 21.900 LINK 0,01477804 LINK 0,01461955 LINK
2021-12-30 0,000000000000 LINK 15.701 LINK 0,01537442 LINK 0,01477804 LINK
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android