Rank #N/A
532 người thích điều này
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,213081 1.5%
0,00000599 BTC 0.3%
532 người thích điều này
$0,203449
Phạm vi 24H
$0,224726
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $16.064,84
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD MYR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-24 0,000000000000 RM 79.692 RM 0,897218 RM N/A
2022-01-23 0,000000000000 RM 111.257 RM 0,868424 RM 0,897218 RM
2022-01-22 0,000000000000 RM 71.114 RM 0,889855 RM 0,868424 RM
2022-01-21 0,000000000000 RM 39.335 RM 1,10 RM 0,889855 RM
2022-01-20 0,000000000000 RM 292.271 RM 1,10 RM 1,10 RM
2022-01-19 0,000000000000 RM 71.992 RM 1,13 RM 1,10 RM
2022-01-18 0,000000000000 RM 56.639 RM 1,14 RM 1,13 RM
2022-01-17 0,000000000000 RM 143.914 RM 1,23 RM 1,14 RM
2022-01-16 0,000000000000 RM 83.221 RM 1,19 RM 1,23 RM
2022-01-15 0,000000000000 RM 85.167 RM 1,23 RM 1,19 RM
2022-01-14 0,000000000000 RM 61.835 RM 1,17 RM 1,23 RM
2022-01-13 0,000000000000 RM 107.289 RM 1,20 RM 1,17 RM
2022-01-12 0,000000000000 RM 34.341 RM 1,09 RM 1,20 RM
2022-01-11 0,000000000000 RM 90.135 RM 1,06 RM 1,09 RM
2022-01-10 0,000000000000 RM 52.526 RM 1,11 RM 1,06 RM
2022-01-09 0,000000000000 RM 139.964 RM 1,06 RM 1,11 RM
2022-01-08 0,000000000000 RM 136.119 RM 1,11 RM 1,06 RM
2022-01-07 0,000000000000 RM 142.276 RM 1,20 RM 1,11 RM
2022-01-06 0,000000000000 RM 234.453 RM 1,21 RM 1,20 RM
2022-01-05 0,000000000000 RM 198.793 RM 1,31 RM 1,21 RM
2022-01-04 0,000000000000 RM 219.647 RM 1,28 RM 1,31 RM
2022-01-03 0,000000000000 RM 192.125 RM 1,39 RM 1,28 RM
2022-01-02 0,000000000000 RM 60.726 RM 1,30 RM 1,39 RM
2022-01-01 0,000000000000 RM 121.847 RM 1,20 RM 1,30 RM
2021-12-31 0,000000000000 RM 1.823.574 RM 1,23 RM 1,20 RM
2021-12-30 0,000000000000 RM 1.296.884 RM 1,27 RM 1,23 RM
2021-12-29 0,000000000000 RM 401.028 RM 1,25 RM 1,27 RM
2021-12-28 0,000000000000 RM 714.400 RM 1,34 RM 1,25 RM
2021-12-27 0,000000000000 RM 103.698 RM 1,43 RM 1,34 RM
2021-12-26 0,000000000000 RM 351.025 RM 1,49 RM 1,43 RM
2021-12-25 0,000000000000 RM 752.605 RM 1,60 RM 1,49 RM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android