Rank #N/A
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,208068 -0.6%
0,00000580 BTC 3.5%
533 người thích điều này
$0,203933
Phạm vi 24H
$0,229869
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $13.698,87
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD SATS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-26 0,000000000000 sats 56.240.967 sats 566,64 sats N/A
2022-01-25 0,000000000000 sats 57.950.096 sats 579,07 sats 566,64 sats
2022-01-24 0,000000000000 sats 52.408.253 sats 590,04 sats 579,07 sats
2022-01-23 0,000000000000 sats 75.715.768 sats 591,01 sats 590,04 sats
2022-01-22 0,000000000000 sats 46.473.992 sats 581,53 sats 591,01 sats
2022-01-21 0,000000000000 sats 23.032.461 sats 643,60 sats 581,53 sats
2022-01-20 0,000000000000 sats 166.986.409 sats 627,49 sats 643,60 sats
2022-01-19 0,000000000000 sats 40.563.790 sats 634,92 sats 627,49 sats
2022-01-18 0,000000000000 sats 32.034.467 sats 645,33 sats 634,92 sats
2022-01-17 0,000000000000 sats 79.833.624 sats 681,66 sats 645,33 sats
2022-01-16 0,000000000000 sats 46.128.556 sats 657,27 sats 681,66 sats
2022-01-15 0,000000000000 sats 47.257.136 sats 680,65 sats 657,27 sats
2022-01-14 0,000000000000 sats 34.697.807 sats 654,37 sats 680,65 sats
2022-01-13 0,000000000000 sats 58.240.519 sats 651,30 sats 654,37 sats
2022-01-12 0,000000000000 sats 19.149.966 sats 607,27 sats 651,30 sats
2022-01-11 0,000000000000 sats 51.255.564 sats 602,48 sats 607,27 sats
2022-01-10 0,000000000000 sats 29.757.366 sats 631,19 sats 602,48 sats
2022-01-09 0,000000000000 sats 79.635.180 sats 604,42 sats 631,19 sats
2022-01-08 0,000000000000 sats 77.836.580 sats 635,23 sats 604,42 sats
2022-01-07 0,000000000000 sats 78.287.175 sats 662,94 sats 635,23 sats
2022-01-06 0,000000000000 sats 128.044.946 sats 662,94 sats 662,94 sats
2022-01-05 0,000000000000 sats 103.402.119 sats 683,01 sats 662,94 sats
2022-01-04 0,000000000000 sats 113.177.095 sats 659,76 sats 683,01 sats
2022-01-03 0,000000000000 sats 97.115.753 sats 704,79 sats 659,76 sats
2022-01-02 0,000000000000 sats 30.469.592 sats 654,62 sats 704,79 sats
2022-01-01 0,000000000000 sats 62.931.849 sats 618,52 sats 654,62 sats
2021-12-31 0,000000000000 sats 925.604.428 sats 624,60 sats 618,52 sats
2021-12-30 0,000000000000 sats 666.390.102 sats 652,55 sats 624,60 sats
2021-12-29 0,000000000000 sats 201.012.678 sats 624,78 sats 652,55 sats
2021-12-28 0,000000000000 sats 336.401.338 sats 632,21 sats 624,78 sats
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android