Rank #N/A
507 người thích điều này
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,998464 2.3%
0,00001732 BTC -3.7%
507 người thích điều này
$0,937852
Phạm vi 24H
$1,21
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $9.918.754
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD SEK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-29 0,000000000000 kr 91.171.596 kr 9,23 kr N/A
2021-11-28 0,000000000000 kr 8.171.644 kr 9,04 kr 9,23 kr
2021-11-27 0,000000000000 kr 12.431.520 kr 8,56 kr 9,04 kr
2021-11-26 0,000000000000 kr 75.035.269 kr 10,70 kr 8,56 kr
2021-11-25 0,000000000000 kr 3.089.062 kr 8,81 kr 10,70 kr
2021-11-24 0,000000000000 kr 1.281.574 kr 9,94 kr 8,81 kr
2021-11-23 0,000000000000 kr 1.410.455 kr 9,98 kr 9,94 kr
2021-11-22 0,000000000000 kr 2.178.913 kr 10,77 kr 9,98 kr
2021-11-21 0,000000000000 kr 1.708.104 kr 10,46 kr 10,77 kr
2021-11-20 0,000000000000 kr 1.546.148 kr 10,12 kr 10,46 kr
2021-11-19 0,000000000000 kr 1.383.224 kr 9,75 kr 10,12 kr
2021-11-18 0,000000000000 kr 2.229.087 kr 10,13 kr 9,75 kr
2021-11-17 0,000000000000 kr 2.684.130 kr 10,37 kr 10,13 kr
2021-11-16 0,000000000000 kr 2.352.135 kr 10,51 kr 10,37 kr
2021-11-15 0,000000000000 kr 1.795.405 kr 10,97 kr 10,51 kr
2021-11-14 0,000000000000 kr 2.985.358 kr 11,18 kr 10,97 kr
2021-11-13 0,000000000000 kr 2.609.942 kr 10,70 kr 11,18 kr
2021-11-12 0,000000000000 kr 1.567.896 kr 10,81 kr 10,70 kr
2021-11-11 0,000000000000 kr 7.777.871 kr 10,75 kr 10,81 kr
2021-11-10 0,000000000000 kr 1.607.597 kr 11,28 kr 10,75 kr
2021-11-09 0,000000000000 kr 2.292.304 kr 11,75 kr 11,28 kr
2021-11-08 0,000000000000 kr 3.751.372 kr 11,75 kr 11,75 kr
2021-11-07 0,000000000000 kr 3.937.576 kr 11,88 kr 11,75 kr
2021-11-06 0,000000000000 kr 4.890.495 kr 12,04 kr 11,88 kr
2021-11-05 0,000000000000 kr 4.084.093 kr 11,47 kr 12,04 kr
2021-11-04 0,000000000000 kr 3.428.139 kr 11,59 kr 11,47 kr
2021-11-03 0,000000000000 kr 3.749.387 kr 11,31 kr 11,59 kr
2021-11-02 0,000000000000 kr 2.766.810 kr 11,01 kr 11,31 kr
2021-11-01 0,000000000000 kr 7.023.694 kr 11,26 kr 11,01 kr
2021-10-31 0,000000000000 kr 2.844.046 kr 10,52 kr 11,26 kr
2021-10-30 0,000000000000 kr 3.771.465 kr 11,11 kr 10,52 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android