Rank #N/A
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,204918 -2.4%
0,00000568 BTC 2.2%
533 người thích điều này
$0,203933
Phạm vi 24H
$0,229869
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $12.247,98
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD VEF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-26 0,000000000000 Bs.F 2.082,68 Bs.F 0,02098360 Bs.F N/A
2022-01-25 0,000000000000 Bs.F 2.128,75 Bs.F 0,02127181 Bs.F 0,02098360 Bs.F
2022-01-24 0,000000000000 Bs.F 1.906,02 Bs.F 0,02145907 Bs.F 0,02127181 Bs.F
2022-01-23 0,000000000000 Bs.F 2.660,96 Bs.F 0,02077040 Bs.F 0,02145907 Bs.F
2022-01-22 0,000000000000 Bs.F 1.700,87 Bs.F 0,02128296 Bs.F 0,02077040 Bs.F
2022-01-21 0,000000000000 Bs.F 940,34 Bs.F 0,02627607 Bs.F 0,02128296 Bs.F
2022-01-20 0,000000000000 Bs.F 6.979,52 Bs.F 0,02622725 Bs.F 0,02627607 Bs.F
2022-01-19 0,000000000000 Bs.F 1.723,10 Bs.F 0,02697075 Bs.F 0,02622725 Bs.F
2022-01-18 0,000000000000 Bs.F 1.355,64 Bs.F 0,02730922 Bs.F 0,02697075 Bs.F
2022-01-17 0,000000000000 Bs.F 3.448,62 Bs.F 0,02944602 Bs.F 0,02730922 Bs.F
2022-01-16 0,000000000000 Bs.F 1.994,25 Bs.F 0,02841544 Bs.F 0,02944602 Bs.F
2022-01-15 0,000000000000 Bs.F 2.040,87 Bs.F 0,02939486 Bs.F 0,02841544 Bs.F
2022-01-14 0,000000000000 Bs.F 1.482,47 Bs.F 0,02795819 Bs.F 0,02939486 Bs.F
2022-01-13 0,000000000000 Bs.F 2.566,38 Bs.F 0,02869971 Bs.F 0,02795819 Bs.F
2022-01-12 0,000000000000 Bs.F 820,36 Bs.F 0,02601481 Bs.F 0,02869971 Bs.F
2022-01-11 0,000000000000 Bs.F 2.148,86 Bs.F 0,02525879 Bs.F 0,02601481 Bs.F
2022-01-10 0,000000000000 Bs.F 1.249,57 Bs.F 0,02650511 Bs.F 0,02525879 Bs.F
2022-01-09 0,000000000000 Bs.F 3.329,68 Bs.F 0,02527172 Bs.F 0,02650511 Bs.F
2022-01-08 0,000000000000 Bs.F 3.238,19 Bs.F 0,02642714 Bs.F 0,02527172 Bs.F
2022-01-07 0,000000000000 Bs.F 3.386,30 Bs.F 0,02867545 Bs.F 0,02642714 Bs.F
2022-01-06 0,000000000000 Bs.F 5.598,14 Bs.F 0,02898380 Bs.F 0,02867545 Bs.F
2022-01-05 0,000000000000 Bs.F 4.755,17 Bs.F 0,03140965 Bs.F 0,02898380 Bs.F
2022-01-04 0,000000000000 Bs.F 5.270,99 Bs.F 0,03072696 Bs.F 0,03140965 Bs.F
2022-01-03 0,000000000000 Bs.F 4.608,45 Bs.F 0,03344432 Bs.F 0,03072696 Bs.F
2022-01-02 0,000000000000 Bs.F 1.455,88 Bs.F 0,03127857 Bs.F 0,03344432 Bs.F
2022-01-01 0,000000000000 Bs.F 2.921,23 Bs.F 0,02871116 Bs.F 0,03127857 Bs.F
2021-12-31 0,000000000000 Bs.F 43.746 Bs.F 0,02951978 Bs.F 0,02871116 Bs.F
2021-12-30 0,000000000000 Bs.F 31.051 Bs.F 0,03040632 Bs.F 0,02951978 Bs.F
2021-12-29 0,000000000000 Bs.F 9.605,29 Bs.F 0,02985487 Bs.F 0,03040632 Bs.F
2021-12-28 0,000000000000 Bs.F 17.100,87 Bs.F 0,03213838 Bs.F 0,02985487 Bs.F
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android