Rank #N/A
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$0,228029 5.5%
0,00000603 BTC 2.3%
535 người thích điều này
$0,210405
Phạm vi 24H
$0,333888
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $52.978,73
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-29 0,000000000000 XAU 7,46 XAU 0,00013431 XAU N/A
2022-01-28 0,000000000000 XAU 5,86 XAU 0,00012414 XAU 0,00013431 XAU
2022-01-27 0,000000000000 XAU 6,05 XAU 0,00011535 XAU 0,00012414 XAU
2022-01-26 0,000000000000 XAU 11,24 XAU 0,00011330 XAU 0,00011535 XAU
2022-01-25 0,000000000000 XAU 11,53 XAU 0,00011526 XAU 0,00011330 XAU
2022-01-24 0,000000000000 XAU 10,38 XAU 0,00011682 XAU 0,00011526 XAU
2022-01-23 0,000000000000 XAU 14,49 XAU 0,00011307 XAU 0,00011682 XAU
2022-01-22 0,000000000000 XAU 9,26 XAU 0,00011586 XAU 0,00011307 XAU
2022-01-21 0,000000000000 XAU 5,11 XAU 0,00014272 XAU 0,00011586 XAU
2022-01-20 0,000000000000 XAU 37,91 XAU 0,00014246 XAU 0,00014272 XAU
2022-01-19 0,000000000000 XAU 9,48 XAU 0,00014844 XAU 0,00014246 XAU
2022-01-18 0,000000000000 XAU 7,44 XAU 0,00014993 XAU 0,00014844 XAU
2022-01-17 0,000000000000 XAU 18,96 XAU 0,00016190 XAU 0,00014993 XAU
2022-01-16 0,000000000000 XAU 10,96 XAU 0,00015615 XAU 0,00016190 XAU
2022-01-15 0,000000000000 XAU 11,21 XAU 0,00016153 XAU 0,00015615 XAU
2022-01-14 0,000000000000 XAU 8,13 XAU 0,00015327 XAU 0,00016153 XAU
2022-01-13 0,000000000000 XAU 14,04 XAU 0,00015700 XAU 0,00015327 XAU
2022-01-12 0,000000000000 XAU 4,50 XAU 0,00014272 XAU 0,00015700 XAU
2022-01-11 0,000000000000 XAU 11,91 XAU 0,00014002 XAU 0,00014272 XAU
2022-01-10 0,000000000000 XAU 6,95 XAU 0,00014744 XAU 0,00014002 XAU
2022-01-09 0,000000000000 XAU 18,51 XAU 0,00014050 XAU 0,00014744 XAU
2022-01-08 0,000000000000 XAU 18,00 XAU 0,00014692 XAU 0,00014050 XAU
2022-01-07 0,000000000000 XAU 18,88 XAU 0,00015989 XAU 0,00014692 XAU
2022-01-06 0,000000000000 XAU 30,88 XAU 0,00015986 XAU 0,00015989 XAU
2022-01-05 0,000000000000 XAU 26,19 XAU 0,00017296 XAU 0,00015986 XAU
2022-01-04 0,000000000000 XAU 29,18 XAU 0,00017011 XAU 0,00017296 XAU
2022-01-03 0,000000000000 XAU 25,17 XAU 0,00018270 XAU 0,00017011 XAU
2022-01-02 0,000000000000 XAU 7,95 XAU 0,00017079 XAU 0,00018270 XAU
2022-01-01 0,000000000000 XAU 15,95 XAU 0,00015677 XAU 0,00017079 XAU
2021-12-31 0,000000000000 XAU 240,57 XAU 0,00016234 XAU 0,00015677 XAU
2021-12-30 0,000000000000 XAU 171,80 XAU 0,00016824 XAU 0,00016234 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android