Rank #N/A
507 người thích điều này
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$1,01 6.0%
0,00001754 BTC 0.2%
507 người thích điều này
$0,937852
Phạm vi 24H
$1,21
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ $10.031.251
Cung lưu thông ?
Tổng cung 21.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

Bitcoin HD XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-11-29 0,000000000000 XDR 7.120.135 XDR 0,720963 XDR N/A
2021-11-28 0,000000000000 XDR 637.652 XDR 0,705595 XDR 0,720963 XDR
2021-11-27 0,000000000000 XDR 970.020 XDR 0,667670 XDR 0,705595 XDR
2021-11-26 0,000000000000 XDR 5.891.693 XDR 0,839998 XDR 0,667670 XDR
2021-11-25 0,000000000000 XDR 241.640 XDR 0,689486 XDR 0,839998 XDR
2021-11-24 0,000000000000 XDR 101.332 XDR 0,785773 XDR 0,689486 XDR
2021-11-23 0,000000000000 XDR 111.871 XDR 0,791413 XDR 0,785773 XDR
2021-11-22 0,000000000000 XDR 173.380 XDR 0,856617 XDR 0,791413 XDR
2021-11-21 0,000000000000 XDR 135.900 XDR 0,832168 XDR 0,856617 XDR
2021-11-20 0,000000000000 XDR 123.048 XDR 0,805186 XDR 0,832168 XDR
2021-11-19 0,000000000000 XDR 111.200 XDR 0,784044 XDR 0,805186 XDR
2021-11-18 0,000000000000 XDR 178.992 XDR 0,813726 XDR 0,784044 XDR
2021-11-17 0,000000000000 XDR 214.777 XDR 0,829696 XDR 0,813726 XDR
2021-11-16 0,000000000000 XDR 190.005 XDR 0,848990 XDR 0,829696 XDR
2021-11-15 0,000000000000 XDR 145.910 XDR 0,891440 XDR 0,848990 XDR
2021-11-14 0,000000000000 XDR 242.708 XDR 0,909333 XDR 0,891440 XDR
2021-11-13 0,000000000000 XDR 212.141 XDR 0,869936 XDR 0,909333 XDR
2021-11-12 0,000000000000 XDR 128.172 XDR 0,883290 XDR 0,869936 XDR
2021-11-11 0,000000000000 XDR 633.370 XDR 0,875615 XDR 0,883290 XDR
2021-11-10 0,000000000000 XDR 132.976 XDR 0,932669 XDR 0,875615 XDR
2021-11-09 0,000000000000 XDR 189.405 XDR 0,970539 XDR 0,932669 XDR
2021-11-08 0,000000000000 XDR 310.874 XDR 0,973343 XDR 0,970539 XDR
2021-11-07 0,000000000000 XDR 318.083 XDR 0,959629 XDR 0,973343 XDR
2021-11-06 0,000000000000 XDR 394.828 XDR 0,972373 XDR 0,959629 XDR
2021-11-05 0,000000000000 XDR 336.791 XDR 0,945985 XDR 0,972373 XDR
2021-11-04 0,000000000000 XDR 285.050 XDR 0,963330 XDR 0,945985 XDR
2021-11-03 0,000000000000 XDR 308.938 XDR 0,931647 XDR 0,963330 XDR
2021-11-02 0,000000000000 XDR 230.949 XDR 0,919085 XDR 0,931647 XDR
2021-11-01 0,000000000000 XDR 577.681 XDR 0,926055 XDR 0,919085 XDR
2021-10-31 0,000000000000 XDR 234.068 XDR 0,866115 XDR 0,926055 XDR
2021-10-30 0,000000000000 XDR 309.426 XDR 0,911839 XDR 0,866115 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android