🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
bitcoin hd  (BHD)
Bitcoin HD (BHD)
$2,45 -2.8%
0,00012790 BTC -5.7%
190 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.231.198
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2,38 / $2,56
Cung lưu thông
? / 21.000.000
BHD
USD

Bitcoin HD XLM (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-11-24 0,0000000000 XLM 13.850.636 XLM 18,827850 XLM N/A
2020-11-23 0,0000000000 XLM 18.238.040 XLM 23,625229 XLM 18,827850 XLM
2020-11-22 0,0000000000 XLM 15.684.016 XLM 24,003116 XLM 23,625229 XLM
2020-11-21 0,0000000000 XLM 16.720.644 XLM 28,238127 XLM 24,003116 XLM
2020-11-20 0,0000000000 XLM 16.951.025 XLM 27,467999 XLM 28,238127 XLM
2020-11-19 0,0000000000 XLM 31.394.244 XLM 28,098736 XLM 27,467999 XLM
2020-11-18 0,0000000000 XLM 33.506.774 XLM 31,258270 XLM 28,098736 XLM
2020-11-17 0,0000000000 XLM 29.506.472 XLM 30,384396 XLM 31,258270 XLM
2020-11-16 0,0000000000 XLM 14.960.218 XLM 26,189719 XLM 30,384396 XLM
2020-11-15 0,0000000000 XLM 10.373.848 XLM 25,298351 XLM 26,189719 XLM
2020-11-14 0,0000000000 XLM 13.736.341 XLM 25,208655 XLM 25,298351 XLM
2020-11-13 0,0000000000 XLM 16.368.144 XLM 25,758219 XLM 25,208655 XLM
2020-11-12 0,0000000000 XLM 20.271.487 XLM 26,051797 XLM 25,758219 XLM
2020-11-11 0,0000000000 XLM 15.748.956 XLM 25,182340 XLM 26,051797 XLM
2020-11-10 0,0000000000 XLM 16.539.679 XLM 25,353299 XLM 25,182340 XLM
2020-11-09 0,0000000000 XLM 17.658.366 XLM 25,074300 XLM 25,353299 XLM
2020-11-08 0,0000000000 XLM 24.809.762 XLM 27,615551 XLM 25,074300 XLM
2020-11-07 0,0000000000 XLM 17.330.705 XLM 23,491001 XLM 27,615551 XLM
2020-11-06 0,0000000000 XLM 26.276.635 XLM 23,607572 XLM 23,491001 XLM
2020-11-05 0,0000000000 XLM 25.419.584 XLM 24,454502 XLM 23,607572 XLM
2020-11-04 0,0000000000 XLM 17.807.353 XLM 27,401868 XLM 24,454502 XLM
2020-11-03 0,0000000000 XLM 19.661.587 XLM 28,839071 XLM 27,401868 XLM
2020-11-02 0,0000000000 XLM 10.279.098 XLM 31,467759 XLM 28,839071 XLM
2020-11-01 0,0000000000 XLM 7.779.179 XLM 31,581224 XLM 31,467759 XLM
2020-10-31 0,0000000000 XLM 12.834.647 XLM 31,531193 XLM 31,581224 XLM
2020-10-30 0,0000000000 XLM 12.432.261 XLM 33,299942 XLM 31,531193 XLM
2020-10-29 0,0000000000 XLM 16.574.071 XLM 32,072638 XLM 33,299942 XLM
2020-10-28 0,0000000000 XLM 16.600.677 XLM 32,112446 XLM 32,072638 XLM
2020-10-27 0,0000000000 XLM 14.275.219 XLM 35,055489 XLM 32,112446 XLM
2020-10-26 0,0000000000 XLM 10.865.906 XLM 34,911435 XLM 35,055489 XLM
2020-10-25 0,0000000000 XLM 10.704.867 XLM 34,981138 XLM 34,911435 XLM
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android