🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bitcoin incognito  (XBI)
Bitcoin Incognito (XBI)
$0,01012069 4.6%
0,00000017 BTC -0.6%
378 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$166.150
KL giao dịch trong 24 giờ
$200,56
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00956880 / $0,01498763
Cung lưu thông
16.416.855 / 21.000.000
XBI
USD

Bitcoin Incognito BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 3.118.026 μBTC 3.088,43 μBTC 0,189927 μBTC N/A
2021-05-05 2.789.283 μBTC 5.811,17 μBTC 0,169903 μBTC 0,189927 μBTC
2021-05-04 2.476.257 μBTC 2.274,06 μBTC 0,156025 μBTC 0,169903 μBTC
2021-05-03 2.758.029 μBTC 3,08 μBTC 0,168000 μBTC 0,156025 μBTC
2021-05-02 3.171.871 μBTC 81,46 μBTC 0,193208 μBTC 0,168000 μBTC
2021-05-01 2.085.574 μBTC 3.769,03 μBTC 0,127039 μBTC 0,193208 μBTC
2021-04-30 2.762.637 μBTC 1.731,36 μBTC 0,161404 μBTC 0,127039 μBTC
2021-04-29 2.502.566 μBTC 805,28 μBTC 0,156322 μBTC 0,161404 μBTC
2021-04-28 3.611.297 μBTC 4.216,08 μBTC 0,220000 μBTC 0,156322 μBTC
2021-04-27 3.629.207 μBTC 10.515,24 μBTC 0,221091 μBTC 0,220000 μBTC
2021-04-26 3.463.609 μBTC 2.930,38 μBTC 0,211046 μBTC 0,221091 μBTC
2021-04-25 3.282.332 μBTC 1.559,04 μBTC 0,199995 μBTC 0,211046 μBTC
2021-04-24 2.789.875 μBTC 10.397,09 μBTC 0,168361 μBTC 0,199995 μBTC
2021-04-23 2.937.353 μBTC 3.508,99 μBTC 0,171863 μBTC 0,168361 μBTC
2021-04-22 2.668.436 μBTC 449,01 μBTC 0,162885 μBTC 0,171863 μBTC
2021-04-21 2.015.328 μBTC 1.699,02 μBTC 0,123040 μBTC 0,162885 μBTC
2021-04-20 2.966.610 μBTC 8.423,07 μBTC 0,181093 μBTC 0,123040 μBTC
2021-04-19 3.512.471 μBTC 6.256,66 μBTC 0,214444 μBTC 0,181093 μBTC
2021-04-18 2.007.274 μBTC 2.079,42 μBTC 0,111804 μBTC 0,214444 μBTC
2021-04-17 622.420 μBTC 6.966,12 μBTC 0,050000 μBTC 0,111804 μBTC
2021-04-16 2.324.609 μBTC 5.166,72 μBTC 0,142377 μBTC 0,050000 μBTC
2021-04-15 2.402.150 μBTC 3.691,54 μBTC 0,147117 μBTC 0,142377 μBTC
2021-04-14 3.111.515 μBTC 7.215,11 μBTC 0,210107 μBTC 0,147117 μBTC
2021-04-13 2.303.859 μBTC 376,97 μBTC 0,251418 μBTC 0,210107 μBTC
2021-04-12 1.978.446 μBTC 1.169,86 μBTC 0,118988 μBTC 0,251418 μBTC
2021-04-11 2.283.576 μBTC 573,70 μBTC 0,140148 μBTC 0,118988 μBTC
2021-04-10 3.095.876 μBTC 5.932,69 μBTC 0,190000 μBTC 0,140148 μBTC
2021-04-09 1.778.484 μBTC 5.186,81 μBTC 0,109149 μBTC 0,190000 μBTC
2021-04-08 4.233.047 μBTC 22.895 μBTC 0,259826 μBTC 0,109149 μBTC
2021-04-07 2.622.125 μBTC 6.990,25 μBTC 0,160926 μBTC 0,259826 μBTC
2021-04-06 2.404.579 μBTC 963,20 μBTC 0,147700 μBTC 0,160926 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android