🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bitcoin incognito  (XBI)
Bitcoin Incognito (XBI)
$0,01138244 24.4%
0,00000020 BTC 22.0%
397 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$186.864
KL giao dịch trong 24 giờ
$506,18
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00906589 / $0,04060489
Cung lưu thông
16.416.890 / 21.000.000
XBI
USD

Bitcoin Incognito CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 143.744 Fr. 820,02 Fr. 0,00875583 Fr. N/A
2021-05-11 430.537 Fr. 4.537,71 Fr. 0,04620161 Fr. 0,00875583 Fr.
2021-05-10 145.862 Fr. 26,88 Fr. 0,00888488 Fr. 0,04620161 Fr.
2021-05-09 137.653 Fr. 63,28 Fr. 0,00838483 Fr. 0,00888488 Fr.
2021-05-08 151.402 Fr. 74,31 Fr. 0,00909197 Fr. 0,00838483 Fr.
2021-05-07 140.903 Fr. 201,20 Fr. 0,00857593 Fr. 0,00909197 Fr.
2021-05-06 162.971 Fr. 161,43 Fr. 0,00992728 Fr. 0,00857593 Fr.
2021-05-05 137.664 Fr. 286,61 Fr. 0,00837958 Fr. 0,00992728 Fr.
2021-05-04 128.192 Fr. 118,64 Fr. 0,00813965 Fr. 0,00837958 Fr.
2021-05-03 141.981 Fr. 0,158722 Fr. 0,00864850 Fr. 0,00813965 Fr.
2021-05-02 167.535 Fr. 4,30 Fr. 0,01020507 Fr. 0,00864850 Fr.
2021-05-01 108.432 Fr. 195,94 Fr. 0,00660418 Fr. 0,01020507 Fr.
2021-04-30 132.849 Fr. 83,81 Fr. 0,00781314 Fr. 0,00660418 Fr.
2021-04-29 123.978 Fr. 40,08 Fr. 0,00777970 Fr. 0,00781314 Fr.
2021-04-28 181.833 Fr. 212,41 Fr. 0,01108356 Fr. 0,00777970 Fr.
2021-04-27 178.801 Fr. 518,06 Fr. 0,01089252 Fr. 0,01108356 Fr.
2021-04-26 151.945 Fr. 128,55 Fr. 0,00925838 Fr. 0,01089252 Fr.
2021-04-25 152.102 Fr. 71,76 Fr. 0,00920564 Fr. 0,00925838 Fr.
2021-04-24 129.623 Fr. 484,42 Fr. 0,00784431 Fr. 0,00920564 Fr.
2021-04-23 140.273 Fr. 167,75 Fr. 0,00821602 Fr. 0,00784431 Fr.
2021-04-22 131.915 Fr. 22,20 Fr. 0,00805225 Fr. 0,00821602 Fr.
2021-04-21 104.295 Fr. 87,93 Fr. 0,00636745 Fr. 0,00805225 Fr.
2021-04-20 152.214 Fr. 432,41 Fr. 0,00929666 Fr. 0,00636745 Fr.
2021-04-19 182.305 Fr. 326,26 Fr. 0,01118252 Fr. 0,00929666 Fr.
2021-04-18 112.080 Fr. 115,29 Fr. 0,00619859 Fr. 0,01118252 Fr.
2021-04-17 35.352 Fr. 395,17 Fr. 0,00283640 Fr. 0,00619859 Fr.
2021-04-16 136.001 Fr. 302,12 Fr. 0,00832554 Fr. 0,00283640 Fr.
2021-04-15 139.095 Fr. 213,76 Fr. 0,00851871 Fr. 0,00832554 Fr.
2021-04-14 180.777 Fr. 421,36 Fr. 0,01227030 Fr. 0,00851871 Fr.
2021-04-13 127.385 Fr. 20,83 Fr. 0,01389395 Fr. 0,01227030 Fr.
2021-04-12 109.161 Fr. 64,37 Fr. 0,00654742 Fr. 0,01389395 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android