🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bitcoin incognito  (XBI)
Bitcoin Incognito (XBI)
$0,01009275 0.4%
0,00000022 BTC 6.8%
405 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$165.692
KL giao dịch trong 24 giờ
$17,72
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00973757 / $0,02216878
Cung lưu thông
16.416.890 / 21.000.000
XBI
USD

Bitcoin Incognito TRY (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-17 1.350.972 ₺ 68,47 ₺ 0,082704 ₺ N/A
2021-05-16 1.595.073 ₺ 572,23 ₺ 0,083660 ₺ 0,082704 ₺
2021-05-15 1.269.664 ₺ 172,88 ₺ 0,210942 ₺ 0,083660 ₺
2021-05-14 1.572.036 ₺ 536,00 ₺ 0,095615 ₺ 0,210942 ₺
2021-05-13 1.577.575 ₺ 1.181,63 ₺ 0,096095 ₺ 0,095615 ₺
2021-05-12 1.319.219 ₺ 7.525,84 ₺ 0,080357 ₺ 0,096095 ₺
2021-05-11 3.955.275 ₺ 41.700 ₺ 0,424581 ₺ 0,080357 ₺
2021-05-10 1.336.379 ₺ 246,25 ₺ 0,081403 ₺ 0,424581 ₺
2021-05-09 1.258.744 ₺ 578,67 ₺ 0,076674 ₺ 0,081403 ₺
2021-05-08 1.383.504 ₺ 679,05 ₺ 0,083082 ₺ 0,076674 ₺
2021-05-07 1.285.486 ₺ 1.836,96 ₺ 0,078298 ₺ 0,083082 ₺
2021-05-06 1.487.332 ₺ 1.472,57 ₺ 0,090558 ₺ 0,078298 ₺
2021-05-05 1.253.394 ₺ 2.610,74 ₺ 0,076331 ₺ 0,090558 ₺
2021-05-04 1.161.079 ₺ 1.075,67 ₺ 0,073802 ₺ 0,076331 ₺
2021-05-03 1.289.992 ₺ 1,44 ₺ 0,078577 ₺ 0,073802 ₺
2021-05-02 1.520.578 ₺ 39,05 ₺ 0,092623 ₺ 0,078577 ₺
2021-05-01 984.572 ₺ 1.779,11 ₺ 0,059967 ₺ 0,092623 ₺
2021-04-30 1.200.636 ₺ 757,00 ₺ 0,070571 ₺ 0,059967 ₺
2021-04-29 1.118.935 ₺ 361,77 ₺ 0,070227 ₺ 0,070571 ₺
2021-04-28 1.637.013 ₺ 1.911,49 ₺ 0,099744 ₺ 0,070227 ₺
2021-04-27 1.619.546 ₺ 4.692,46 ₺ 0,098663 ₺ 0,099744 ₺
2021-04-26 1.402.388 ₺ 1.186,49 ₺ 0,085451 ₺ 0,098663 ₺
2021-04-25 1.393.944 ₺ 657,67 ₺ 0,084366 ₺ 0,085451 ₺
2021-04-24 1.188.361 ₺ 4.443,66 ₺ 0,071957 ₺ 0,084366 ₺
2021-04-23 1.273.361 ₺ 1.522,29 ₺ 0,074558 ₺ 0,071957 ₺
2021-04-22 1.179.933 ₺ 198,54 ₺ 0,072025 ₺ 0,074558 ₺
2021-04-21 924.054 ₺ 779,02 ₺ 0,056415 ₺ 0,072025 ₺
2021-04-20 1.346.963 ₺ 3.827,45 ₺ 0,082289 ₺ 0,056415 ₺
2021-04-19 1.598.809 ₺ 2.862,15 ₺ 0,098099 ₺ 0,082289 ₺
2021-04-18 983.445 ₺ 1.011,58 ₺ 0,054389 ₺ 0,098099 ₺
2021-04-17 310.129 ₺ 3.466,74 ₺ 0,02488286 ₺ 0,054389 ₺
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android