🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
bitcoin incognito  (XBI)
Bitcoin Incognito (XBI)
$0,01114541 22.9%
0,00000020 BTC 23.7%
397 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$186.864
KL giao dịch trong 24 giờ
$495,64
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00906589 / $0,04060489
Cung lưu thông
16.416.890 / 21.000.000
XBI
USD

Bitcoin Incognito TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 4.442.582 NT$ 25.344 NT$ 0,270610 NT$ N/A
2021-05-11 13.261.677 NT$ 139.807 NT$ 1,42 NT$ 0,270610 NT$
2021-05-10 4.491.054 NT$ 827,57 NT$ 0,273563 NT$ 1,42 NT$
2021-05-09 4.235.943 NT$ 1.947,35 NT$ 0,258024 NT$ 0,273563 NT$
2021-05-08 4.655.787 NT$ 2.285,14 NT$ 0,279589 NT$ 0,258024 NT$
2021-05-07 4.335.617 NT$ 6.192,10 NT$ 0,263930 NT$ 0,279589 NT$
2021-05-06 4.977.820 NT$ 4.929,97 NT$ 0,303175 NT$ 0,263930 NT$
2021-05-05 4.205.625 NT$ 8.756,10 NT$ 0,256004 NT$ 0,303175 NT$
2021-05-04 3.928.276 NT$ 3.634,39 NT$ 0,249358 NT$ 0,256004 NT$
2021-05-03 4.343.901 NT$ 4,86 NT$ 0,264600 NT$ 0,249358 NT$
2021-05-02 5.111.431 NT$ 131,27 NT$ 0,311353 NT$ 0,264600 NT$
2021-05-01 3.309.645 NT$ 5.980,49 NT$ 0,201578 NT$ 0,311353 NT$
2021-04-30 4.074.853 NT$ 2.568,20 NT$ 0,239418 NT$ 0,201578 NT$
2021-04-29 3.799.684 NT$ 1.228,03 NT$ 0,238386 NT$ 0,239418 NT$
2021-04-28 5.554.666 NT$ 6.486,16 NT$ 0,338455 NT$ 0,238386 NT$
2021-04-27 5.440.610 NT$ 15.763,59 NT$ 0,331442 NT$ 0,338455 NT$
2021-04-26 4.661.849 NT$ 3.944,15 NT$ 0,284057 NT$ 0,331442 NT$
2021-04-25 4.666.200 NT$ 2.201,52 NT$ 0,282412 NT$ 0,284057 NT$
2021-04-24 3.978.017 NT$ 14.859,29 NT$ 0,240618 NT$ 0,282412 NT$
2021-04-23 4.297.647 NT$ 5.134,42 NT$ 0,251473 NT$ 0,240618 NT$
2021-04-22 4.028.525 NT$ 677,87 NT$ 0,245907 NT$ 0,251473 NT$
2021-04-21 3.192.778 NT$ 2.691,67 NT$ 0,194926 NT$ 0,245907 NT$
2021-04-20 4.688.513 NT$ 13.321,05 NT$ 0,286399 NT$ 0,194926 NT$
2021-04-19 5.616.416 NT$ 10.050,09 NT$ 0,344461 NT$ 0,286399 NT$
2021-04-18 3.443.420 NT$ 3.541,92 NT$ 0,190438 NT$ 0,344461 NT$
2021-04-17 1.085.879 NT$ 12.138,39 NT$ 0,087124 NT$ 0,190438 NT$
2021-04-16 4.176.802 NT$ 9.272,23 NT$ 0,255512 NT$ 0,087124 NT$
2021-04-15 4.274.624 NT$ 6.569,10 NT$ 0,261795 NT$ 0,255512 NT$
2021-04-14 5.580.783 NT$ 13.014,90 NT$ 0,378999 NT$ 0,261795 NT$
2021-04-13 3.924.735 NT$ 641,68 NT$ 0,427967 NT$ 0,378999 NT$
2021-04-12 3.359.236 NT$ 1.982,03 NT$ 0,201594 NT$ 0,427967 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android