Tiền ảo: 6278
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 195.955.632.778 $ -2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 39.330.847.652 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,05%
XRP 4,88%
bitcoin plus  (XBC)
Bitcoin Plus (XBC)
$3,97 -5,4%
0,00055049 BTC -2,9%
5.104 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$528.155
KL giao dịch trong 24 giờ
$16.270,63
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$3,81 / $4,38
Cung lưu thông
132.949 / 1.000.000
XBC
USD

Bitcoin Plus (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-12-10 754,51 Rs N/A
2019-12-09 747,52 Rs 754,51 Rs
2019-12-08 739,48 Rs 747,52 Rs
2019-12-07 838,33 Rs 739,48 Rs
2019-12-06 817,25 Rs 838,33 Rs
2019-12-05 818,53 Rs 817,25 Rs
2019-12-04 861,90 Rs 818,53 Rs
2019-12-03 763,43 Rs 861,90 Rs
2019-12-02 686,24 Rs 763,43 Rs
2019-12-01 718,81 Rs 686,24 Rs
2019-11-30 731,51 Rs 718,81 Rs
2019-11-29 824,09 Rs 731,51 Rs
2019-11-28 835,35 Rs 824,09 Rs
2019-11-27 793,01 Rs 835,35 Rs
2019-11-26 783,45 Rs 793,01 Rs
2019-11-25 762,49 Rs 783,45 Rs
2019-11-24 884,97 Rs 762,49 Rs
2019-11-23 885,94 Rs 884,97 Rs
2019-11-22 924,73 Rs 885,94 Rs
2019-11-21 937,86 Rs 924,73 Rs
2019-11-20 649,33 Rs 937,86 Rs
2019-11-19 885,96 Rs 649,33 Rs
2019-11-18 974,51 Rs 885,96 Rs
2019-11-17 914,49 Rs 974,51 Rs
2019-11-16 985,65 Rs 914,49 Rs
2019-11-15 1.024,88 Rs 985,65 Rs
2019-11-14 1.008,46 Rs 1.024,88 Rs
2019-11-13 979,24 Rs 1.008,46 Rs
2019-11-12 907,06 Rs 979,24 Rs
2019-11-11 983,23 Rs 907,06 Rs
2019-11-10 935,87 Rs 983,23 Rs