Tiền ảo: 4653
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 244.761.451.235 $ -1,8%
Lưu lượng 24 giờ: 53.113.934.168 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,8%
XRP 6,60%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$7.808,97 -2,6%
1,00000000 BTC 0,0%
79.365 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$138.713.818.901
KL giao dịch trong 24 giờ
$23.937.759.241
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$7.802,63 / $8.045,84
Nguồn cung khả dụng
17.716.212 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Nhà phát triển)

38403
Sao
3522
Người xem
23137
Bản cập nhật
582
Người đóng góp
6444
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
3503
Sao
625
Người xem
1920
Bản cập nhật
202
Người đóng góp
528
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề