Rank #1
573.060 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
EOS10.437,36033285 4.5%
1,00000000 BTC 0.0%
573.060 người thích điều này
EOS10.031,16146225
24H Range
EOS10.438,28764497
Vốn hóa thị trường EOS195.758.164.653,07465000
KL giao dịch trong 24 giờ EOS9.711.481.843,84927400
Định giá pha loãng hoàn toàn EOS219.032.016.513,26060000
Cung lưu thông 18.768.587
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android