Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.492.602.340 $ 3,5%
Lưu lượng 24 giờ: 62.795.150.108 $
Ưu thế:
BTC 56,7%
ETH 10,1%
XRP 6,37%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$9.134,59 2,6%
1,00000000 BTC 0,0%
81.493 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$162.322.759.656
KL giao dịch trong 24 giờ
$27.062.239.255
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$8.887,77 / $9.326,97
Nguồn cung khả dụng
17.763.125 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Hướng dẫn)