Rank #1
578.686 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
LINK1.804,03440991 -0.1%
1,00000000 BTC 0.0%
578.686 người thích điều này
LINK1.772,58719910
24H Range
LINK1.929,17870520
Vốn hóa thị trường LINK33.914.590.314,91739700
KL giao dịch trong 24 giờ LINK1.131.809.258,42876630
Định giá pha loãng hoàn toàn LINK37.937.060.447,18589000
Cung lưu thông 18.773.368
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android