Rank #1
571.319 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
K63.476.536 13.1%
1,00000000 BTC 0.0%
571.319 người thích điều này
K55.819.314
24H Range
K65.119.294
Vốn hóa thị trường K1.192.017.504.399.196
KL giao dịch trong 24 giờ K68.940.566.492.913
Định giá pha loãng hoàn toàn K1.333.832.976.552.982
Cung lưu thông 18.767.243
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android