Tiền ảo: 4645
Sàn giao dịch: 324
Giá trị vốn hóa thị trường: 250.267.740.418 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 56.779.891.193 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,9%
XRP 6,74%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$7.991,56 0,46%
1,00000000 BTC 0,0%
79.293 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$141.579.769.087
KL giao dịch trong 24 giờ
$24.610.556.165
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$7.833,91 / $8.045,84
Nguồn cung khả dụng
17.714.412 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Tin tức)