Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 277.297.648.006 $ 2,6%
Lưu lượng 24 giờ: 54.750.888.466 $
Ưu thế:
BTC 56,4%
ETH 10,3%
XRP 6,28%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$8.813,69 1,8%
1,00000000 BTC 0,0%
81.380 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$156.483.100.410
KL giao dịch trong 24 giờ
$22.027.766.406
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$8.611,92 / $8.852,33
Nguồn cung khả dụng
17.761.387 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Tin tức)