Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 338.267.497.417 $ 2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 68.127.619.547 $
Ưu thế:
BTC 60,0%
ETH 9,78%
XRP 5,90%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$11.405,34 3,9%
1,00000000 BTC 0,0%
82.456 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$202.992.033.504
KL giao dịch trong 24 giờ
$30.659.435.591
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10.879,86 / $11.483,70
Nguồn cung khả dụng
17.780.175 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Tin tức)