Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.876.916.166 $ -0,050%
Lưu lượng 24 giờ: 55.407.756.667 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 9,91%
XRP 6,39%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$9.130,31 -0,26%
1,00000000 BTC 0,0%
81.762 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$162.238.361.944
KL giao dịch trong 24 giờ
$22.429.374.151
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$8.995,85 / $9.208,87
Nguồn cung khả dụng
17.767.912 / 21.000.000
BTC
USD

Sàn giao dịch Bitcoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
9.118 $
0,99998 BTC
0.1% 26.986.593 $ 8.981.166 $
181.992 $
19,959 BTCB
0,00% Gần đây
2
9.124 $
9116,09 USDT
0.01% 2.906.101 $ 1.987.948 $
338.013.162 $
37046,613 BTC
1,51% Gần đây
3
9.112 $
9111,83 USD
0.11% 4.566.059 $ 3.283.419 $
68.496.097 $
7517,271 BTC
0,31% Gần đây
4
9.112 $
9112 USD
0.0% 4.275.547 $ 2.412.001 $
51.186.059 $
5617,434 XBT
0,23% Gần đây
5
35 $
0,0038872 BTC
0.0% 870.727 $ 714.266 $
113.906.816 $
3213551,789 BNB
0,51% Gần đây
6
9.110 $
9110 USD
0.0% 601.601 $ 846.157 $
110.781.725 $
12160,453 BTC
0,49% Gần đây
7
9.094 $
986100 JPY
0.09% 2.956.459 $ 2.211.825 $
37.101.877 $
4079,824 BTC
0,17% Gần đây
8
9.121 $
8135,5 EUR
0.0% 1.629.316 $ 1.859.901 $
53.335.830 $
5847,457 XBT
0,24% Gần đây
9
9.107 $
8121,79 EUR
0.18% 1.880.591 $ 2.032.431 $
10.860.105 $
1192,460 BTC
0,05% Gần đây
10
266 $
0,029191 BTC
0.0% 480.843 $ 788.070 $
47.090.116 $
176910,360 ETH
0,21% Gần đây
11
137 $
0,015054 BTC
0.02% 359.922 $ 575.589 $
50.663.012 $
369072,404 LTC
0,23% Gần đây
12
9.123 $
9123,25 USD
0.01% 1.971.182 $ 1.833.019 $
7.949.837 $
871,382 XBT
0,04% khoảng 1 giờ trước
13
9.112 $
9112,39 USD
0.02% 1.262.833 $ 1.185.559 $
18.087.599 $
1984,946 BTC
0,08% Gần đây
14
0 $
0,0000472 BTC
0.04% 459.006 $ 629.748 $
35.927.039 $
83474130,097 XRP
0,16% Gần đây
15
0 $
0,00000014 BTC
6.67% 3.605.226 $ 0 $
609.527 $
477460708,643 BTT
0,00% Gần đây
16
9.110 $
987882 JPY
0.03% 687.328 $ 998.174 $
22.237.202 $
2441,095 BTC
0,10% Gần đây
17
9.143 $
9128,98 USDC
0.06% 1.119.729 $ 892.710 $
12.684.968 $
1387,411 BTC
0,06% Gần đây
18
0 $
0,00000009 BTC
10.0% 0 $ 2.772.201 $
859.409 $
1047200565,778 NPXS
0,00% Gần đây
19
9.108 $
987693 JPY
0.0% 792.834 $ 615.043 $
16.967.804 $
1863,002 BTC
0,08% Gần đây
20
0 $
0,00000271 BTC
0.37% 87.203 $ 513.126 $
27.983.535 $
1132415371,956 ONE
0,12% Gần đây
21
266 $
0,02915 XBT
0.03% 972.791 $ 1.237.140 $
2.927.598 $
11003,918 ETH
0,01% Gần đây
22
0 $
0,00000018 BTC
5.26% 0 $ 2.286.024 $
690.805 $
420877172,611 HOT
0,00% Gần đây
23
9.143 $
8158,7 EUR
0.0% 999.927 $ 951.518 $
4.438.591 $
485,461 BTC
0,02% khoảng 1 giờ trước
24
7 $
0,0007523 BTC
0.01% 1.023.824 $ 1.097.662 $
922.422 $
134188,666 EOS
0,00% khoảng 2 giờ trước
25
412 $
0,045143 BTC
0.04% 392.108 $ 387.466 $
18.970.686 $
46085,585 BCHAB
0,08% Gần đây
26
9.133 $
9126,74 PAX
0.09% 803.566 $ 652.608 $
8.861.593 $
970,332 BTC
0,04% Gần đây
27
268 $
0,02932 BTC
0.03% 1.007.118 $ 749.432 $
4.004.626 $
14963,928 ETH
0,02% khoảng 2 giờ trước
28
9.199 $
287466 THB
0.0% 1.062.042 $ 729.861 $
3.384.985 $
367,990 BTC
0,02% Gần đây
29
9.115 $
9114,726 USD
0.08% 852.885 $ 718.898 $
6.225.356 $
683,000 BTC
0,03% Gần đây
30
9.150 $
992330 JPY
0.0% 1.020.555 $ 847.797 $
1.128.420 $
123,322 BTC
0,01% Gần đây
31
9.288 $
10921000 KRW
0.06% 625.108 $ 695.113 $
8.602.501 $
926,220 BTC
0,04% Gần đây
32
9.154 $
7263,3 GBP
0.0% 1.050.150 $ 841.649 $
545.701 $
59,615 BTC
0,00% Gần đây
33
2 $
0,0002021 BTC
0.19% 46.036 $ 354.100 $
21.243.659 $
11527509,239 LINK
0,09% Gần đây
34
137 $
0,015049 BTC
0.06% 464.931 $ 575.313 $
11.758.154 $
85534,245 LTC
0,05% Gần đây
35
7 $
0,0007461 BTC
0.03% 324.413 $ 460.109 $
15.219.094 $
2236991,062 EOS
0,07% Gần đây
36
0 $
0,00004735 BTC
0.04% 907.550 $ 860.680 $
1.340.326 $
3097900,685 XRP
0,01% khoảng 2 giờ trước
37
9.138 $
9128,99899909 USDC
0.17% 979.083 $ 634.840 $
2.702.457 $
295,745 BTC
0,01% Gần đây
38
0 $
0,00000266 BTC
0.37% 126.222 $ 430.591 $
17.448.782 $
719376011,609 MATIC
0,08% Gần đây
39
9.135 $
8151,98 EUR
0.05% 283.414 $ 426.901 $
13.961.088 $
1528,368 BTC
0,06% Gần đây
40
9.122 $
989015 JPY
0.04% 355.973 $ 645.628 $
8.177.279 $
896,474 BTC
0,04% Gần đây
41
0 $
0,00000364 BTC
0.27% 276.841 $ 798.426 $
5.779.055 $
174111694,363 TRX
0,03% Gần đây
42
108 $
0,011801 BTC
0.05% 199.331 $ 56.256 $
17.195.642 $
159798,268 ZEC
0,08% Gần đây
43
9.312 $
10950000 KRW
0.18% 656.903 $ 623.286 $
2.793.929 $
300,023 BTC
0,01% Gần đây
44
0 $
0,0000098 BTC
0.1% 452.999 $ 349.938 $
9.224.894 $
103230436,365 ADA
0,04% Gần đây
45
266 $
0,02921 BTC
0.09% 614.854 $ 721.165 $
1.396.879 $
5243,351 ETH
0,01% Gần đây
46
414 $
0,0454 BTC
0.04% 583.745 $ 714.246 $
773.230 $
1866,266 BAB
0,00% khoảng 2 giờ trước
47
9.116 $
9110,68488832 USDT
0.05% 515.588 $ 448.668 $
4.564.432 $
500,684 BTC
0,02% Gần đây
48
0 $
0,00000248 BTC
0.4% 355.987 $ 175.150 $
9.425.391 $
416792775,516 ZIL
0,04% Gần đây
49
9.165 $
130744000 IDR
0.0% 471.276 $ 585.148 $
2.038.149 $
222,383 BTC
0,01% Gần đây
50
9.122 $
9120,2 TUSD
0.1% 395.673 $ 253.219 $
7.537.369 $
826,291 BTC
0,03% Gần đây
51
0 $
0,00000218 BTC
0.46% 223.334 $ 327.169 $
8.712.830 $
438303802,610 CELR
0,04% Gần đây
52
411 $
0,04504 XBT
0.09% 409.296 $ 710.670 $
558.960 $
1359,742 BCH
0,00% Gần đây
53
266 $
0,02920919 BTC
0.18% 589.663 $ 422.576 $
1.158.548 $
4348,782 ETH
0,01% Gần đây
54
98 $
0,010754 BTC
0.01% 191.506 $ 367.360 $
7.158.012 $
72995,297 XMR
0,03% Gần đây
55
9.136 $
9119,83984038 USDT
0.03% 453.410 $ 479.424 $
1.750.084 $
191,557 BTC
0,01% Gần đây
56
9.129 $
9129,24 USD
0.06% 454.645 $ 535.408 $
621.667 $
68,096 BTC
0,00% Gần đây
57
9.077 $
7206,47 GBP
0.08% 355.288 $ 341.396 $
4.726.190 $
520,672 BTC
0,02% khoảng 2 giờ trước
58
9.136 $
9126,15 USDT
0.11% 65.056 $ 68.155 $
12.394.788 $
1356,724 BTC
0,06% Gần đây
59
9.120 $
9120,3 USD
0.17% 417.217 $ 435.113 $
2.063.087 $
226,208 BTC
0,01% Gần đây
60
138 $
0,01509497 BTC
0.2% 407.143 $ 428.706 $
2.163.730 $
15716,375 LTC
0,01% Gần đây
61
ACX ACX
9.108 $
13264,14 AUD
0.26% 193.922 $ 239.119 $
7.565.679 $
830,621 BTC
0,03% khoảng 2 giờ trước
62
0 $
0,00002364 BTC
0.17% 15.253 $ 236.174 $
10.082.112 $
46770987,688 FET
0,04% Gần đây
63
0 $
0,00004711 BTC
0.08% 295.856 $ 502.732 $
2.337.464 $
5440183,033 XRP
0,01% Gần đây
64
9.099 $
9099 USD
0.08% 120.575 $ 403.374 $
6.009.176 $
660,422 BTC
0,03% Gần đây
65
9.107 $
9100,01 USDC
0.06% 347.005 $ 424.449 $
2.217.030 $
243,443 BTC
0,01% Gần đây
66
266 $
0,02917561 BTC
0.11% 354.664 $ 423.266 $
1.709.612 $
6420,253 ETH
0,01% Gần đây
67
0 $
0,00000229 BTC
0.44% 78.722 $ 416.843 $
5.666.436 $
271360719,275 QKC
0,03% Gần đây
68
0 $
0,0000002 BTC
5.0% 0 $ 735.950 $
981.918 $
538415443,850 DENT
0,00% Gần đây
69
0 $
0,00000364 BTC
0.27% 153.028 $ 606.393 $
361.514 $
10891706,000 TRX
0,00% Gần đây
70
2 $
0,00018531 BTC
0.09% 33.541 $ 128.508 $
8.472.155 $
5010205,705 KCS
0,04% Gần đây
71
411 $
0,04508 BTC
0.07% 324.126 $ 287.211 $
2.138.130 $
5200,428 BCH
0,01% Gần đây
72
9.127 $
9118,74 USDT
0.02% 199.492 $ 235.200 $
4.608.217 $
504,919 BTC
0,02% Gần đây
73
159 $
0,01743 BTC
0.18% 390.305 $ 271.786 $
1.133.990 $
7151,398 DSH
0,01% khoảng 1 giờ trước
74
98 $
0,010761 XBT
0.08% 259.418 $ 412.185 $
855.439 $
8709,851 XMR
0,00% Gần đây
75
0 $
0,00000711 BTC
0.14% 188.507 $ 112.595 $
5.868.532 $
90517458,363 RVN
0,03% Gần đây
76
9.105 $
174441,86 MXN
0.85% 238.586 $ 348.571 $
1.641.015 $
180,228 BTC
0,01% Gần đây
77
0 $
0,00001357 BTC
0.07% 171.278 $ 249.367 $
3.928.556 $
31748670,497 XLM
0,02% Gần đây
78
0 $
0,0000472 BTC
0.02% 224.760 $ 328.920 $
1.895.255 $
4399466,456 XRP
0,01% Gần đây
79
9.077 $
9077,1 USD
0.06% 46.107 $ 98.112 $
7.462.027 $
822,072 BTC
0,03% Gần đây
80
14 $
0,001491 BTC
0.07% 188.642 $ 222.197 $
3.535.737 $
260060,762 NEO
0,02% Gần đây
81
0 $
0,00000308 BTC
0.32% 72.728 $ 171.188 $
5.838.290 $
207877483,636 FTM
0,03% Gần đây
82
411 $
0,04505407 BTC
0.44% 119.621 $ 150.211 $
5.283.128 $
12847,509 BCH
0,02% Gần đây
83
9.128 $
9113,2 USDT
0.03% 178.157 $ 179.955 $
3.961.954 $
434,060 BTC
0,02% Gần đây
84
137 $
0,01503002 BTC
0.02% 206.058 $ 166.379 $
3.631.728 $
26482,803 LTC
0,02% Gần đây
85
0 $
0,00004715 XBT
0.13% 263.780 $ 278.761 $
1.129.024 $
2623626,727 XRP
0,01% Gần đây
86
410 $
0,04498375 BTC
0.22% 284.104 $ 293.228 $
348.410 $
848,952 BCH
0,00% Gần đây
87
224 $
0,02461275 BTC
0.41% 246.277 $ 277.693 $
834.467 $
3717,327 BCHSV
0,00% Gần đây
88
411 $
0,04509997 BTC
0.19% 288.814 $ 275.474 $
257.268 $
625,448 BCHAB
0,00% Gần đây
89
0 $
0,00004722 BTC
0.19% 313.310 $ 239.506 $
383.307 $
890009,060 XRP
0,00% Gần đây
90
107 $
0,011784 BTC
0.08% 132.835 $ 260.594 $
2.519.204 $
23499,019 ZEC
0,01% khoảng 1 giờ trước
91
8.852 $
565800 RUB
0.4% 88.043 $ 127.544 $
4.961.109 $
560,459 BTC
0,02% Gần đây
92
0 $
0,00000714 BTC
0.28% 117.784 $ 187.382 $
3.540.830 $
54335200,838 RVN
0,02% Gần đây
93
0 $
0,0000008 BTC
1.23% 186.321 $ 226.741 $
1.907.920 $
261542734,350 VET
0,01% Gần đây
94
158 $
0,01735526 BTC
0.17% 339.608 $ 186.088 $
285.068 $
1800,942 DASH
0,00% Gần đây
95
8.769 $
10310500 KRW
0.23% 290.459 $ 131.169 $
1.738.920 $
198,305 BTC
0,01% Gần đây
96
0 $
0,00001356 BTC
0.15% 306.256 $ 202.093 $
510.388 $
4126888,472 STR
0,00% Gần đây
97
137 $
0,015046 XBT
0.1% 208.090 $ 204.857 $
1.724.168 $
12555,471 LTC
0,01% Gần đây
98
1 $
0,00011415 BTC
0.21% 35.027 $ 28.766 $
6.440.497 $
6187510,671 NULS
0,03% Gần đây
99
412 $
0,04509161 BTC
0.2% 185.456 $ 284.547 $
749.294 $
1820,670 BCH
0,00% Gần đây
100
98 $
0,010775 BTC
0.05% 208.912 $ 232.287 $
1.030.698 $
10488,073 XMR
0,00% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
XBT/USD (Perpetual)
9.125 $
9125 USD
0.01% - -
3.077.120.738 $
337218,711 XBT
13,73% Gần đây -
2
BTC/USD (Perpetual)
9.128 $
9127,5 USD
0.0% - -
252.631.028 $
27678,009 BTC
1,13% Gần đây -
3
BTC/USD (Perpetual)
9.100 $
9100 USD
0.01% - -
51.523.794 $
5661,955 BTC
0,23% Gần đây -
4
XBT/USD (Biquarterly)
9.381 $
9381 USD
0.01% - -
20.850.020 $
2222,580 XBT
0,09% Gần đây -
5
XBT/USD (Quarter)
9.350 $
9350 USD
- - -
7.500.448.450 $
802187,000 XBT
33,44% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale