Tiền ảo: 5008
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 339.002.766.141 $ 3,6%
Lưu lượng 24 giờ: 63.522.553.691 $
Ưu thế:
BTC 59,7%
ETH 9,90%
XRP 5,92%
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
$11.379,49 5,6%
1,00000000 BTC 0,0%
82.376 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$202.200.235.958
KL giao dịch trong 24 giờ
$28.162.898.804
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$10.748,13 / $11.370,33
Nguồn cung khả dụng
17.779.137 / 21.000.000
BTC
USD

Bitcoin (Tiện ích)

Widgets