Rank #1
568.754 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
XRP55.659,65144197 5.3%
1,00000000 BTC 0.0%
568.754 người thích điều này
XRP54.873,15804633
24H Range
XRP55.858,77197573
Vốn hóa thị trường XRP1.044.459.623.940,02540000
KL giao dịch trong 24 giờ XRP38.967.386.430,29682000
Định giá pha loãng hoàn toàn XRP1.168.835.211.857,30200000
Cung lưu thông 18.765.393
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android