Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.804.349.402 $ 0,0%
Lưu lượng 24 giờ: 44.269.739.972 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 5,86%
bitcoinote  (BTCN)
BitcoiNote (BTCN)
$0,00704820 11%
0,00000089 BTC 11%
103 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$76.404
KL giao dịch trong 24 giờ
$25,93
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00635836 / $0,00746387
Circulating Supply
10.840.249 / 21.000.000
BTCN
USD

BitcoiNote (Tiện ích)

Widgets