Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.165.990.307 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 52.170.650.098 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,61%
XRP 5,79%
bitkan  (KAN)
BitKan (KAN)
$0,00246256 -0,19%
0,00001426 ETH 2,7%
65 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$13.427.431
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.102.846
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00241344 / $0,00247820
Circulating Supply
5.452.621.227 / 10.000.000.000
KAN
USD

Sàn giao dịch BitKan

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,002454 UST
0.04% 281 $ 97 $
15.704 $
6393637,357 KAN
1,42% Gần đây
2
XT XT
0 $
0,017593 SXC
0.71% 10.415 $ 12.381 $
237.078 $
96184932,000 KAN
21,52% Gần đây
3
0 $
0,002463 USDT
0.12% 4.688 $ 1.110 $
155.959 $
63180099,254 KAN
14,16% Gần đây
4
0 $
0,000000311 BTC
0.03% 1.828 $ 4.114 $
109.032 $
44223433,977 KAN
9,90% Gần đây
5
0 $
0,00246 USDT
0.81% 485 $ 73 $
127.585 $
51814352,994 KAN
11,57% Gần đây
6
0 $
0,0000143 ETH
0.28% 246 $ 673 $
60.091 $
24359769,810 KAN
5,46% Gần đây
7
0 $
0,00001428 ETH
0.28% 273 $ 35 $
35.651 $
14453750,101 KAN
3,23% Gần đây
8
0 $
0,002449 USD
0.12% 170 $ 101 $
2.419 $
987631,764 KAN
0,22% Gần đây
9
0 $
0,000000311 BTC
1.03% 0 $ 22.194.063 $
3.530 $
1431336,000 KAN
0,32% Gần đây
10
0 $
0,00001429 ETH
1.03% 0 $ 509.721 $
3.834 $
1553426,260 KAN
0,35% Gần đây
11
0 $
0,0024525 USDT
0.14% 815 $ 200 $
288.487 $
117477906,700 KAN
26,15% Gần đây
12
0 $
0,00001418 ETH
0.7% 162 $ 17 $
19.168 $
7824319,980 KAN
1,74% Gần đây
13
ZB ZB
0 $
0,01749 QC
0.71% 54 $ 5 $
5.966 $
2426317,000 KAN
0,54% Gần đây
14
ZB ZB
0 $
0,0000003088 BTC
1.22% 38 $ 39 $
8.217 $
3353063,000 KAN
0,75% Gần đây
15
0 $
0,00000031 BTC
1.91% 95 $ 114 $
330 $
134127,550 KAN
0,03% khoảng 2 giờ trước
16
0 $
0,0000003114 BTC
100.0% 0 $ 0 $
30.926 $
12524291,357 KAN
2,81% Gần đây -
17
0 $
0,000000311 BTC
- - -
425 $
172262,600 KAN
0,04% Gần đây -
18
0 $
0,00001428 ETH
0.28% 273 $ 35 $
0 $
0,000 KAN
0,00% khoảng 1 giờ trước -
19
0 $
0,00246 USDT
0.81% 485 $ 73 $
0 $
0,000 KAN
0,00% khoảng 1 giờ trước -
20
0 $
0,00000031 BTC
1.91% 95 $ 110 $
0 $
0,000 KAN
0,00% khoảng 2 giờ trước -
21
0 $
0,00001431 ETH
- - -
0 $
0,000 KAN
0,00% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale