bitradio  (BRO)
Bitradio (BRO)
$0,00608294 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-05-31 20:05:13 UTC (khoảng 4 giờ trước)
422 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$83.934
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
13.798.282 / 10.834.666
BRO
USD

Bitradio XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-05-30 0,00375018 XDR N/A
2020-05-29 0,00263283 XDR 0,00375018 XDR
2020-05-28 0,00344463 XDR 0,00263283 XDR
2020-05-27 0,00279299 XDR 0,00344463 XDR
2020-05-26 0,00845149 XDR 0,00279299 XDR
2020-05-25 0,00574969 XDR 0,00845149 XDR
2020-05-24 0,00559538 XDR 0,00574969 XDR
2020-05-23 0,00525187 XDR 0,00559538 XDR
2020-05-22 0,00832361 XDR 0,00525187 XDR
2020-05-21 0,00604092 XDR 0,00832361 XDR
2020-05-20 0,00525256 XDR 0,00604092 XDR
2020-05-19 0,00722903 XDR 0,00525256 XDR
2020-05-18 0,00499187 XDR 0,00722903 XDR
2020-05-17 0,00518088 XDR 0,00499187 XDR
2020-05-16 0,00891864 XDR 0,00518088 XDR
2020-05-15 0,01071240 XDR 0,00891864 XDR
2020-05-14 0,00377264 XDR 0,01071240 XDR
2020-05-13 0,00563368 XDR 0,00377264 XDR
2020-05-12 0,00820977 XDR 0,00563368 XDR
2020-05-11 0,00835603 XDR 0,00820977 XDR
2020-05-10 0,00907398 XDR 0,00835603 XDR
2020-05-09 0,00826373 XDR 0,00907398 XDR
2020-05-08 0,00406049 XDR 0,00826373 XDR
2020-05-07 0,00366646 XDR 0,00406049 XDR
2020-05-06 0,00556186 XDR 0,00366646 XDR
2020-05-05 0,00649982 XDR 0,00556186 XDR
2020-05-04 0,01123402 XDR 0,00649982 XDR
2020-05-03 0,01185898 XDR 0,01123402 XDR
2020-05-02 0,01316175 XDR 0,01185898 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android