Tiền ảo: 5261
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 274.101.207.703 $ -5,2%
Lưu lượng 24 giờ: 62.825.939.024 $
Ưu thế:
BTC 65,0%
ETH 8,23%
XRP 4,89%
bittorrent  (BTT)
BitTorrent (BTT)
$0,00090168 -10%
0,03604940 TRX
2.189 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$191.346.021
KL giao dịch trong 24 giờ
$55.912.884
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00089557 / $0,00103328
Nguồn cung khả dụng
212.116.500.000 / 990.000.000.000
BTT
USD

Sàn giao dịch BitTorrent

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
1,08 KRW
0.93% 277.875 $ 262.760 $
12.827.140 $
13999873674,292 BTT
22,95% Gần đây
2
0 $
0,00003024 BNB
0.36% 11.437 $ 31.910 $
624.249 $
697566636,528 BTT
1,12% Gần đây
3
0 $
0,0008925 USDT
0.59% 1.979 $ 37.573 $
497.162 $
557379768,611 BTT
0,89% Gần đây
4
0 $
0,0008884 USDC
0.53% 1.423 $ 3.590 $
79.746 $
89545111,332 BTT
0,14% Gần đây
5
0 $
0,00000424 ETH
0.7% 1.951 $ 808 $
43.905 $
49136593,384 BTT
0,08% Gần đây
6
0 $
0,00000009003 BTC
0.45% 575 $ 354 $
384 $
426599,822 BTT
0,00% Gần đây
7
0 $
0,000004226 ETH
1.61% 516 $ 907 $
8.303 $
9318937,583 BTT
0,01% Gần đây
8
0 $
0,036 TRX
0.56% 0 $ 433 $
399 $
443380,698 BTT
0,00% Gần đây
9
0 $
0,00000009 BTC
11.11% 3.092.400 $ 0 $
2.818.051 $
3135391956,444 BTT
5,04% Gần đây
10
0 $
0,0008939 USDT
0.47% 27.527 $ 111.597 $
5.296.856 $
5917538218,000 BTT
9,48% Gần đây
11
0 $
0,0008944 USDT
0.16% 26.850 $ 62.845 $
5.820.843 $
6512021410,608 BTT
10,42% Gần đây
12
0 $
0,000895 USDT
0.11% 4.666 $ 70.968 $
4.486.123 $
5004614725,988 BTT
8,02% Gần đây
13
0 $
0,00089485 USDT
0.15% 17.735 $ 115.975 $
3.361.668 $
3759691065,860 BTT
6,02% Gần đây
14
0 $
0,00000009 BTC
11.11% 142.965 $ 0 $
164.613 $
183186451,784 BTT
0,29% Gần đây
15
0 $
0,00000009 BTC
11.11% 142.882 $ 0 $
164.742 $
183186451,784 BTT
0,29% Gần đây
16
0 $
0,0008952 USDT
0.17% 2.039 $ 1.161 $
1.654.598 $
1848303944,711 BTT
2,96% Gần đây
17
0 $
0,0000000896 BTC
0.44% 8.941 $ 45.086 $
512.702 $
573097156,897 BTT
0,92% Gần đây
18
0 $
0,0008946 USDT
0.13% 30.080 $ 50.956 $
2.264 $
2526716,646 BTT
0,00% Gần đây
19
0 $
0,0000000896 BTC
0.15% 7.357 $ 72.876 $
2.057 $
2297416,980 BTT
0,00% Gần đây
20
0 $
0,000895 USDT
0.11% 4.464 $ 70.434 $
9.902 $
11063923,068 BTT
0,02% Gần đây
21
MXC MXC
0 $
0,0008965 USDT
0.8% 4.874 $ 4.740 $
939.801 $
1048321599,660 BTT
1,68% Gần đây
22
0 $
0,0008918 USDT
0.08% 24.684 $ 7.401 $
589.841 $
660374192,000 BTT
1,05% Gần đây
23
0 $
13 IDR
7.69% 61.291 $ 0 $
67.300 $
72350435,701 BTT
0,12% Gần đây
24
0 $
0,0000000896 BTC
0.11% 26.243 $ 28.449 $
22.472 $
25099410,000 BTT
0,04% Gần đây
25
0 $
0,00089496 USDT
0.28% 5.845 $ 28.990 $
260.266 $
290360236,974 BTT
0,47% Gần đây
26
0 $
1,07 KRW
1.85% 21.776 $ 27.900 $
68.446 $
75401970,095 BTT
0,12% Gần đây
27
0 $
0,000895 USDT
2.09% 9 $ 1.518 $
735.403 $
820398468,000 BTT
1,32% Gần đây
28
0 $
0,00089468 USD
0.13% 31.323 $ 19.226 $
16.323 $
18245030,000 BTT
0,03% Gần đây
29
MXC MXC
0 $
0,0000000898 BTC
1.55% 2.523 $ 1.772 $
658.420 $
733769131,470 BTT
1,18% Gần đây
30
0 $
0,002875 XRP
0.4% 13.199 $ 21.692 $
54.119 $
60463849,000 BTT
0,10% Gần đây
31
0 $
0,00000425 ETH
1.4% 23.519 $ 15.367 $
1.285 $
1436850,000 BTT
0,00% Gần đây
32
0 $
0,00000425 ETH
0.47% 4.462 $ 18.123 $
172.476 $
192450242,459 BTT
0,31% Gần đây
33
0 $
1,29 KRW
0.78% 11.190 $ 3.433 $
225.574 $
206169369,997 BTT
0,40% Gần đây
34
XT XT
0 $
0,00089516 USDT
0.31% 5.121 $ 3.877 $
244.385 $
272581356,000 BTT
0,44% Gần đây
35
0 $
0,0000000897 BTC
0.33% 4.232 $ 14.894 $
55.696 $
62225434,000 BTT
0,10% Gần đây
36
0 $
0,0008905 USD
1.29% 1.866 $ 18.705 $
14.649 $
16450401,571 BTT
0,03% Gần đây
37
0 $
0,0000000895 BTC
0.56% 5.280 $ 5.978 $
106.518 $
119105714,272 BTT
0,19% Gần đây
38
0 $
0,035968 TRX
0.09% 3.604 $ 2.612 $
159.300 $
178862251,289 BTT
0,29% Gần đây
39
0 $
0,0009 USDT
0.66% 175 $ 241 $
251.162 $
279292000,000 BTT
0,45% Gần đây
40
MXC MXC
0 $
0,00000425 ETH
0.94% 683 $ 794 $
236.368 $
263909891,550 BTT
0,42% Gần đây
41
0 $
0,000000088 BTC
1.11% 0 $ 12.132 $
86.818 $
99219129,286 BTT
0,16% Gần đây
42
0 $
0,000000089 BTC
1.11% 358 $ 6.330 $
97.762 $
110023692,000 BTT
0,18% Gần đây
43
0 $
0,0008903 PAX
0.5% 2.246 $ 5.454 $
68.787 $
76779106,346 BTT
0,12% Gần đây
44
0 $
0,000000088 BTC
1.11% 0 $ 11.968 $
21 $
23639,461 BTT
0,00% Gần đây
45
0 $
0,0000000904 BTC
1.96% 118 $ 210 $
167.251 $
185261700,000 BTT
0,30% Gần đây
46
0 $
0,00000424 ETH
0.7% 1.731 $ 7.857 $
4.888 $
5470379,825 BTT
0,01% Gần đây
47
0 $
0,0009 USDT
0.88% 1.769 $ 7.711 $
8.032 $
8909602,231 BTT
0,01% Gần đây
48
0 $
0,0000042625 ETH
1.97% 0 $ 298 $
142.615 $
158633000,000 BTT
0,26% Gần đây
49
0 $
0,00000424 ETH
0.7% 1.762 $ 6.500 $
17.993 $
20120450,906 BTT
0,03% Gần đây
50
0 $
0,0009117 TUSD
0.57% 4.657 $ 0 $
49.210 $
53824835,259 BTT
0,09% Gần đây
51
0 $
0,0008949 USDT
0.42% 227 $ 221 $
23.228 $
25956591,000 BTT
0,04% Gần đây
52
0 $
0,03584183 TRX
0.26% 49 $ 54 $
14.715 $
16431570,573 BTT
0,03% Gần đây
53
0 $
0,00089281 USD
0.91% 1.241 $ 243 $
1.834 $
2053873,391 BTT
0,00% Gần đây
54
0 $
0,03595 TRX
1.65% 47 $ 39 $
27.496 $
30617047,200 BTT
0,05% Gần đây
55
0 $
0,00000423 ETH
1.4% 16 $ 183 $
23.495 $
26356392,000 BTT
0,04% Gần đây
56
0 $
0,036486 TRX
0.72% 270 $ 97 $
5.329 $
5845852,000 BTT
0,01% Gần đây
57
0 $
27,713870896 BTT
1.02% 45 $ 28 $
11.202 $
449852,000 TRX
0,02% Gần đây
58
0 $
0,00000435 ETH
0.68% 39 $ 6 $
929 $
1013117,524 BTT
0,00% Gần đây
59
0 $
0,000905 USDT
1.42% 85 $ 371 $
2.933 $
3240347,819 BTT
0,01% khoảng 2 giờ trước
60
0 $
0,00000009 BTC
10.0% 0 $ 50 $
3.091 $
3439594,000 BTT
0,01% Gần đây
61
0 $
0,00000009 BTC
11.11% 19.579 $ 0 $
1.005.606 $
1118175662,000 BTT
1,80% Gần đây
62
0 $
0,028012 TWD
2.09% 19 $ 462 $
742.194 $
823396537,000 BTT
1,33% Gần đây
63
0 $
0,006268 CNYT
2.08% 19 $ 332 $
740.194 $
826747940,000 BTT
1,32% Gần đây
64
0 $
0,00089569 USDT
1.49% 3 $ 4 $
278.267 $
310860886,000 BTT
0,50% Gần đây
65
0 $
0,00089353 USDT
1.02% 12 $ 8 $
136.926 $
153002520,702 BTT
0,24% Gần đây
66
0 $
0,00090285 USDT
20.0% 0 $ 0 $
83.376 $
92187543,194 BTT
0,15% Gần đây
67
0 $
0,00000296 BCH
100.0% 0 $ 0 $
74.166 $
83086801,837 BTT
0,13% Gần đây
68
0 $
0,0000000906 BTC
100.0% 0 $ 0 $
41.090 $
45387530,651 BTT
0,07% Gần đây
69
0 $
0,00091294 USDT
0.42% 7 $ 0 $
1.979 $
2156791,620 BTT
0,00% khoảng 3 giờ trước
70
0 $
0,00000472 ETH
0.7% 101 $ 0 $
1.362 $
1361423,655 BTT
0,00% khoảng 3 giờ trước
71
0 $
0,0009 USDT
10.18% 0 $ 639 $
343 $
381321,040 BTT
0,00% Gần đây
72
0 $
0,00000431 ETH
27.54% 0 $ 0 $
25 $
27584,675 BTT
0,00% Gần đây
73
0 $
0,00000009 BTC
20.0% 0 $ 0 $
94 $
104311,401 BTT
0,00% khoảng 2 giờ trước
74
HPX HPX
0 $
0,00618 CNYT
12.07% 1.521.410 $ 0 $
977 $
1100503,254 BTT
0,00% Gần đây -
75
0 $
0,00000011 BTC
20.0% 11 $ 0 $
472 $
426600,299 BTT
0,00% khoảng 3 giờ trước -
76
0 $
0,000908 USDT
45.28% 0 $ 0 $
653 $
718663,590 BTT
0,00% khoảng 1 giờ trước -
77
0 $
0,00515 TRY
47.2% 0 $ 0 $
292 $
322912,621 BTT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
78
0 $
0,0052 TL
0.97% - -
201.557 $
221073037,000 BTT
0,36% Gần đây -
79
0 $
0,00000009 BTC
5.0% - -
22.565 $
25091302,782 BTT
0,04% Gần đây -
80
0 $
0,000895 USDT
2.36% - -
16.373 $
18293937,000 BTT
0,03% Gần đây -
81
0 $
0,0008918 USDT
0.78% - -
6.883 $
7713343,000 BTT
0,01% Gần đây -
82
0 $
0,0000000921 BTC
3.95% - -
3.755 $
4089156,000 BTT
0,01% Gần đây -
83
0 $
0,00000009 BTC
0.0% - -
3.467 $
3819320,000 BTT
0,01% khoảng 1 giờ trước -
84
0 $
0,000904 USDT
2.65% - -
2.088 $
2309726,000 BTT
0,00% Gần đây -
85
0 $
0,00000425 ETH
0.33% - -
1.457 $
1626973,000 BTT
0,00% Gần đây -
86
0 $
0,0000001 BTC
4.76% - -
39 $
39214,300 BTT
0,00% Gần đây -
87
0 $
0,00000009 BTC
5.0% - -
15 $
16306,000 BTT
0,00% Gần đây -
88
0 $
0,00000008 BTC
9.52% - -
0 $
183,717 BTT
0,00% Gần đây -
89
0 $
0,000898 USDT
12.53% - -
3.203 $
3566991,010 BTT
0,01% Gần đây -
90
0 $
0,0008989 USDT
81.39% - -
17.582 $
19558985,962 BTT
0,03% Gần đây -
91
0 $
0,036223 TRX
58.66% - -
2.823 $
3119962,890 BTT
0,01% Gần đây -
92
0 $
0,035908 TRX
- - -
7.658.528 $
8535904949,387 BTT
13,70% Gần đây -
93
0 $
0,00000426 ETH
- - -
417.705 $
465177628,174 BTT
0,75% Gần đây -
94
0 $
0,00089289 USDT
- - -
319.251 $
357763312,016 BTT
0,57% Gần đây -
95
0 $
0,0009 USDT
- - -
67.812 $
75342389,000 BTT
0,12% Gần đây -
96
0 $
0,0361 TRX
- - -
10.757 $
11928602,636 BTT
0,02% Gần đây -
97
0 $
0,035999 TRX
- - -
8.294 $
9304319,973 BTT
0,01% Gần đây -
98
0 $
0,00000009 BTC
- - -
7.212 $
8030283,556 BTT
0,01% Gần đây -
99
0 $
0,036418 TRX
- - -
299 $
332114,000 BTT
0,00% Gần đây -
100
0 $
0,0000001 BTC
- - -
287 $
285050,000 BTT
0,00% khoảng 1 giờ trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
BTT/USD (Perpetual)
0 $
0,0008905 USD
100.0% - -
120.029 $
134788321,168 BTT
0,21% Gần đây -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale