blackcoin  (BLK)
BlackCoin (BLK)
$0,05306098 -1.7%
0,00000453 BTC -2.9%
5.416 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.290.703
KL giao dịch trong 24 giờ
$126.014
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05202591 / $0,05485114
Cung lưu thông
60.115.515 / 100.000.000
BLK
USD

BlackCoin MXN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-08 1,21 MX$ N/A
2020-08-07 1,19 MX$ 1,21 MX$
2020-08-06 1,20 MX$ 1,19 MX$
2020-08-05 1,14 MX$ 1,20 MX$
2020-08-04 1,10 MX$ 1,14 MX$
2020-08-03 1,10 MX$ 1,10 MX$
2020-08-02 1,16 MX$ 1,10 MX$
2020-08-01 1,13 MX$ 1,16 MX$
2020-07-31 1,10 MX$ 1,13 MX$
2020-07-30 1,12 MX$ 1,10 MX$
2020-07-29 1,03 MX$ 1,12 MX$
2020-07-28 1,04 MX$ 1,03 MX$
2020-07-27 1,05 MX$ 1,04 MX$
2020-07-26 1,25 MX$ 1,05 MX$
2020-07-25 1,21 MX$ 1,25 MX$
2020-07-24 1,05 MX$ 1,21 MX$
2020-07-23 1,02 MX$ 1,05 MX$
2020-07-22 0,989079 MX$ 1,02 MX$
2020-07-21 0,771807 MX$ 0,989079 MX$
2020-07-20 0,779073 MX$ 0,771807 MX$
2020-07-19 0,783093 MX$ 0,779073 MX$
2020-07-18 0,787342 MX$ 0,783093 MX$
2020-07-17 0,759566 MX$ 0,787342 MX$
2020-07-16 0,790034 MX$ 0,759566 MX$
2020-07-15 0,784929 MX$ 0,790034 MX$
2020-07-14 0,776750 MX$ 0,784929 MX$
2020-07-13 0,783457 MX$ 0,776750 MX$
2020-07-12 0,787390 MX$ 0,783457 MX$
2020-07-11 0,778551 MX$ 0,787390 MX$
2020-07-10 0,793594 MX$ 0,778551 MX$
2020-07-09 0,806049 MX$ 0,793594 MX$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android