blackcoin  (BLK)
BlackCoin (BLK)
$0,05250955 2.5%
0,00000451 BTC 0.2%
5.417 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$3.148.707
KL giao dịch trong 24 giờ
$242.046
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05056116 / $0,05283786
Cung lưu thông
60.123.612 / 100.000.000
BLK
USD

BlackCoin PHP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-13 2,55 ₱ N/A
2020-08-12 2,54 ₱ 2,55 ₱
2020-08-11 2,66 ₱ 2,54 ₱
2020-08-10 2,60 ₱ 2,66 ₱
2020-08-09 2,61 ₱ 2,60 ₱
2020-08-08 2,65 ₱ 2,61 ₱
2020-08-07 2,61 ₱ 2,65 ₱
2020-08-06 2,62 ₱ 2,61 ₱
2020-08-05 2,47 ₱ 2,62 ₱
2020-08-04 2,39 ₱ 2,47 ₱
2020-08-03 2,44 ₱ 2,39 ₱
2020-08-02 2,56 ₱ 2,44 ₱
2020-08-01 2,49 ₱ 2,56 ₱
2020-07-31 2,47 ₱ 2,49 ₱
2020-07-30 2,51 ₱ 2,47 ₱
2020-07-29 2,31 ₱ 2,51 ₱
2020-07-28 2,32 ₱ 2,31 ₱
2020-07-27 2,33 ₱ 2,32 ₱
2020-07-26 2,77 ₱ 2,33 ₱
2020-07-25 2,68 ₱ 2,77 ₱
2020-07-24 2,31 ₱ 2,68 ₱
2020-07-23 2,26 ₱ 2,31 ₱
2020-07-22 2,19 ₱ 2,26 ₱
2020-07-21 1,69 ₱ 2,19 ₱
2020-07-20 1,71 ₱ 1,69 ₱
2020-07-19 1,71 ₱ 1,71 ₱
2020-07-18 1,72 ₱ 1,71 ₱
2020-07-17 1,68 ₱ 1,72 ₱
2020-07-16 1,75 ₱ 1,68 ₱
2020-07-15 1,73 ₱ 1,75 ₱
2020-07-14 1,69 ₱ 1,73 ₱
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android